Consortium for Global Talent

Danske Universiteter og Consortium for Global Talent, der samler nogle af de største virksomheder i Danmark, samarbejder om tiltrækning og fastholdelse af højtkvalificeret arbejdskraft og udenlandske studerende. De to organisationer underskrev i december 2012 en fælles deklaration, der lægger op til samarbejde indenfor tre indsatsområder:

  • A joint strategy for attracting and retaining talented foreign professionals and international students
  • Collaboration on the transition from university to work for international students
  •  Improvement of the overall framework conditions for foreign staff and their families


Medlemmerne af Executive Board

Fra Consortium for Global Talent:

  • Mikkel Madvig, Senior Director, Group Talent Management, A.P. Møller-Mærsk
  • Helle Sandmann, Senior Resourcing & Mobility Consultant, Arla Foods

Fra Danske Universiteter:

  • Vivian Tos Lindgaard, Head of office, International Staff and Mobility, University of Copenhagen
  • Tina Messerschmidt Nielsen, kontorchef, Rekruttering og International Faculty Services, Danmarks Tekniske Universitet

Læs Declaration of Co-operation

Læs mere om Consortium for Global Talent

Consortium for Global Talent og Danske Universiteter har i samarbejde udarbejdet rapporten 'Kortlægning af status på gennemførelsen af initiativer til nedbrydelse af barrierer for rekruttering og fastholdelse af international arbejdskraft' som kan læses her.
En topprioritet har været at afdække hvilke barrer, der findes for rekruttering og fastholdelse af forskertalenter, internationale studerende og nøglemedarbejdere.
Førnævnte rapport blev d. 16. maj 2013 sendt til de fem ministre.

Hvis du har spørgsmål så kontakt fuldmægtig Sofie Thaagaard Hyllested (sth @ dkuni.dk)

Udskriv