Japan og Kina

Forskerudvekslingsaftaler med Japan (JSPS) og Kina (CAS)

Der er indgået samarbejdsaftaler om forskermobilitet med Japan og Kina.

Formålet med aftalerne er at stimulere forskermobiliteten mellem Danmark og de pågældende lande med henblik på at styrke uddannelsen af forskerstuderende.

Det er derfor en forudsætning for at opnå støtte, at ansøgeren aktivt indgår i et eller flere forskningsmiljøer i modtagerlandet og gennem de planlagte aktiviteter bidrager til at udbygge kvaliteten af forskeruddannelsen.

Der kan højst bevilges tre ophold til hver ansøger under hvert enkelt aftaleprogram. Japan Society for the Promotion of Science accepterer kun ét besøg af samme forsker inden for hver 3-årsperiode.

Ud over universitetsansatte er ansatte ved følgende danske institutioner ansøgningsberettigede: Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, Center for Regional- og Turismeforskning, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, Dansk Institut for Internationale Studier, Institut for Menneskerettigheder, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Forsvarets Materieltjeneste, Kennedy Centret, Kort- & Matrikelstyrelsen, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd og Statens Serum Institut.

Udskriv