Opholdstilladelser

Et af de områder, som Danske Universiteter arbejder med, er opholdstilladelser til studerende og forskere.

De otte danske universiteter modtager hvert år mange studerende og forskere, der ønsker at studere eller forske i Danmark. Det kan være internationale studerende, der bliver optaget på en hel universitetsuddannelse, eller udenlandske forskere og ph.d.-studerende, der bliver ansat på et dansk universitet. Universiteterne modtager også mange, der ønsker at tage et kortere studie- eller forskningsophold i Danmark.  

Som hovedregel har studerende og forskere fra lande udenfor EU/EØS brug for en opholdstilladelse. Det er Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering (under Beskæftigelsesministeriet), der som offentlig myndighed modtager og behandler forskeres og studerendes ansøgninger om opholdstilladelse.  

Danske Universiteter og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering er i løbende dialog for at sikre en enkel og effektiv sagsbehandling af studerendes og forskeres ansøgninger. Dialogen finder blandt andet sted i regi af Danske Universiteters to arbejdsgrupper om henholdsvis studieopholdstilladelser og forskeropholdstilladelser. Arbejdsgrupperne har halvårlige kontaktmøder med relevante sagsbehandlere hos styrelsen.
Læs mere om studerendes og forskeres opholdstilladelser på nyidanmark.dk

Udskriv

  • Link til Study in Denmark