Sino-Danish Center

Ideen om et dansk-kinesisk universitetscenter i Beijing opstod i dialog mellem Rektorkollegiet og Videnskabsministeriet på baggrund af en fælles erkendelse af, at der var og er behov for et stort dansk fokus på Kina som forsknings- og uddannelsesnation.

Målet var at samle danske styrker på tværs af de 8 universiteter, og på den måde bygge et fyrtårn i Kina. Samarbejdet skulle styrke og supplere de initiativer og projekter, universiteterne allerede har taget sammen med kinesiske partnere.

For at udfolde ideen om et dansk-kinesisk universitetscenter nedsatte Danske Universiteter i foråret 2008 en særlig task-force, der undersøgte mulighederne i Kina for et universitetscenter samt udviklede konkrete forslag til et sådant initiativ. Task-forcens rapport blev fremlagt i juni 2008 og dannede grundlag for en beslutning om at indlede realitetsforhandlinger med udvalgte potentielle kinesiske partnere. Den danske regering valgte i august 2008 at bakke fuldt op om initiativet, der dermed blev et fælles projekt mellem universiteterne og Videnskabsministeriet.

På vegne af universiteterne og Videnskabsministeriet blev der indgået en principaftale med Graduate University of Chinese Academy of Sciences (GUCAS) i november 2008 om etablering af et dansk-kinesisk universitetscenter i Beijing. Universitetscenteret indgik endvidere i den overordnede strategiske partnerskabsaftale mellem den danske og kinesiske regering, der ligeledes blev indgået i 2008.

For at skabe en målrettet forankring af universiteternes samarbejde om etablering og drift af universitetscenteret blev der i april 2009 etableret en dansk bestyrelse og et sekretariat. Dermed indgår udviklingen af universitetscenteret ikke længere i Rektorkollegiets daglige arbejde.

For yderligere information kontakt det danske SDC sekretariat i Aarhus: contact @ sinodanishcenter.dk.

Udskriv

  • Sino-Danish Centre hjemmeside
  • Sino-Danish Centre publikationer