Udviklingslande

Building Stronger Universities programmet (BSU)

Danida har overtaget programmet fra fase II med start 1. januar 2014

Danida har besluttet at overtage BSU programmet fra fase II og samtidig gennemføre væsentlige omstruktureringer. Danida vil implementere programmet i et direkte samarbejde med udvalgte universiteter i Syd. Danske Universiteter vil som følge heraf ikke længere have del i programmet. Danida vil i stedet foretage en match-making direkte mellem de udvalgte universiteter i Syd og danske universiteter, institutter eller centre.

For yderligere information om omlægningen af BSU se www.bsuud.org

For information om Danida’s implementering af fase II se Danida Fellowship Centre’s website http://dfcentre.com

NB: Links til hjemmesider for initiativets fase I: BSU GeneralEnvironment and Climate, Growth and Employment, Human Health og Stability Democracy and Rights. Hjemmesiderne er på engelsk af hensyn til partnerne i Afrika og Asien.

Denne side bliver ikke længere opdateret.

“Building Stronger Universities in Developing Countries” er et partnerskab mellem universiteter i Danmark og i udviklingslande. Formålet med initiativet er at styrke udviklingslandenes universiteter, så de bliver bedre rustet til at udfylde deres samfundsrolle.
 

En anden væsentlig hensigt med programmet er at udnytte styrken i det brede samarbejde mellem de danske universitetsmiljøer med ekspertise indenfor kapacitetsopbygning og ulandsforskning.

Programmet er et fælles initiativ mellem de otte danske universiteter og udvalgte universiteter i – i første omgang - Ghana, Kenya, Tanzania, Uganda og Nepal. Programmet vil fokusere på støtte til institutionel kapacitetsopbygning, herunder opbygning af ph.d.-skoler og styrkelse af forskningsaktiviteter og forskningsformidling, og på opbygning af forskningsbaserede uddannelser.

Platforme og organisation
Programmet ledes overordnet af Rektorkollegiet under Danske Universiteter. Danske Universiteters arbejdsgruppe om forsknings- og uddannelseskapacitet i udviklingslandene er rådgivende over for Rektorkollegiet i spørgsmål om programmet.  

Initiativet består af fire platforme, der samler den danske ressourcebase inden for følgende områder:

Danida har i juni 2011 bevilget 60 millioner kr. i støtte til programmets første to år med start den 1. august 2011. Projektets fire platforme har hver især udviklet målrettede projektbeskrivelser i tæt samarbejde med udvalgte universiteter i udviklingslandene.

Platformbeskrivelserne er herefter blevet bedømt af et internationalt ekspertpanel, der fremlagde en række anbefalinger. Danske Universiteter udarbejdede på baggrund heraf en ansøgning for en indledende toårig periode, som i juni blev bevilget af Danida. 

Der er mellem Danske Universiteter og Udenrigsministeriet principiel enighed om, at programmet skal fortsætte udover 2013.  

Inception rapporter med arbejdsplaner og budgetter (november 2011):

De fire platformes projektbeskrivelser (april 2011)

Yderligere information:

Vil du vide mere
De tematiske platforme kan kontaktes direkte via linkene ovenfor.  For mere generelle oplysninger om programmet kontakt: Projektleder Arne Skov Andersen, e-mail: as @ dkuni.dk. Tlf. 33 36 98 16. 

Udskriv

  • Building stronger universities