Politik

Danske Universiteter udarbejder løbende forskellige dokumenter med relevans for universitetsektoren.

På de underliggende sider kan du bl.a. finde pressemeddelelser, politiknotater og publikationer udarbejdet af Danske Universiteter. Materialet kan frit citeres ved tydelig kildeangivelse.

Udskriv

  • Link til