Danske Universiteter i pressen

Pressemeddelelser


08.09.2016 

30.08.2016
Regeringen har netop fremlagt sin 2025-plan, hvor flere elementer omhandler uddannelserne og SU-systemet.
 
30.07.2016      
Unge har stadig stor appetit på universitetsuddannelse 
Igen i år har mange søgt om at tilbringe de kommende år på et af de otte universiteter. Det glæder talsmand for Danske Universiteter, rektor Anders Bjarklev. Læs hele pressemeddelelsen her.
 
14.12.2015
Danske Universiteters talsmand, rektor Anders Bjarklev, er glad for, at universiteterne fortsætter det historisk høje niveau for det værdiskabende forskningssamarbejde med private virksomheder. Læs hele pressemeddelelsen her.
 
07.12.2015   
Ny dimensionering skaber usikkerhed på universiteterne 
Det har været universiteternes klare opfattelse, at en ny dimensionering af universitetsuddannelserne først ville komme på tale efter evalueringen i 2017. Det understreger Danske Universiteternes talsmand, rektor Anders Bjarklev i en pressemeddelelse. Læs hele pressemeddelelsen her.
 
20.11.2015
Danske Universiteter roser justering af fremdriftsreformen   
Forliget om justering af fremdriftsreformen får rosende ord med på vejen fra Danske Universiteters talsmand, rektor Anders Bjarklev. Læs hele pressemeddelelsen her.
 
29.09.2015
Markant beskæring vil ramme fremtidens vækst  
Regeringen lægger med sit forslag til finanslov for 2016 op til at skære både i uddannelsesbevillingerne og i de offentlige investeringer i forskning. Talsmand for Danske Universiteter, rektor Anders Bjarklev kalder det overraskende. Læs hele pressemeddelelsen her.
 
21.09.2015
Danske Universiteter bakker op om flygtninges uddannelsesmuligheder 
Københavns Universitets åbne brev til uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen om flygtninges uddannelsesmuligheder har fuld opbakning fra Danske Universiteter. Læs hele pressemeddelelsen her.
 
02.09.2015
Nyt formandskab for Danske Universiteters Rektorkollegium
Rektor Anders Overgaard Bjarklev, DTU, og rektor Per Michael Johansen, AAU, er henholdsvis ny formand og ny næstformand i Rektorkollegiet. Læs hele pressemeddelelsen her.
 
29.08.2015
Flere besparelser på universiteterne vil ramme kvaliteten  
Det vil ramme kvaliteten af både uddannelser og forskning, hvis man vil skære yderligere 2 procent om året på universiteterne. Det mener talsmand for Danske Universiteter, rektor Ralf Hemmingsen. Læs hele pressemeddelelsen her.
 
30.07.2015
Mange unge ønsker at læse på universitetet     
Talsmand for Danske Universiteter, rektor Ralf Hemmingsen finder det glædeligt, at mange unge fortsat ønsker at læse på universitetet og glæder sig særligt over, at flere unge søger om optagelse på uddannelser, der er målrettet den private sektor. Læs hele pressemeddelelsen her.
 
07.05.2015
Danmark skal sætte innovationsambitionerne højt     
Dansk forskning præsterer stadig stærkt i den europæiske superliga ifølge Innovation Union Scoreboard 2015. Men det er nødvendigt at sætte ambitionerne højere. Det mener talsmand for Danske Universiteter, rektor Ralf Hemmingsen. Læs hele pressemeddelelsen her
 
30.04.2015
Dialog og ekstern censur skal sikre uddannelsernes kvalitet   
Talsmand for Danske Universiteter, rektor Ralf Hemmingsen mener, at Berlingskes undersøgelse giver anledning til øget dialog mellem ledelser, forskere og studerende, og at den viser, at der er et klart behov for at fastholde den eksterne censorordning. Læs hele pressemeddelelsen her
 
30.04.2015
Danske Universiteters kommentarer til Berlingske Tidendes nye undersøgelse blandt universitetsundervisere 
Talsmand for Danske Universiteter, rektor Ralf Hemmingsen har på baggrund af det begrænsede indblik, som Danske Universiteter fik i undersøgelsens resultater og metode, udtalt sig bredere til Berlingske, end det fremgår af artiklen i dagens avis. Læs Ralf Hemmingsens skriftlige kommentarer til Berlingske Tidende her
 
28.03.2015

De studerende er gode nok - rammerne kunne være bedre 
Danske Universiteter talsmand, rektor Ralf Hemmingsen mener, at der er behov for mere fleksible rammevilkår og bedre finansiering, så universiteterne kan prøve nye optagelses- og undervisningsformer af.

 

24.02.2015

Flere studerende prøver kræfter i udlandet - det glæder Danske Universiteter
Universiteternes Statistiske Beredskab viser, at der siden 2008 er sket en fordobling i antallet af universitetsstuderende, som tager på udveksling eller tilsvarende under deres studier. Det gavner både de studerende, universiteter og erhvervslivet.

 

29.01.2015

Mindre detailregulering er nødvendig
Danske Universiteter er særdeles positive over for Kvalitetsudvalgets anbefaling om at mindske detailreguleringen på de videregående uddannelser, men det er vigtigt, at den styring ikke bare erstattes af en ny, skjult detailstyring.

 

25.11.2014

Kvalitetsudvalgets høje mål er et godt oplæg til debat
Den anden delrapport fra Kvalitetsudvalget har gode takter, men universiteterne er betænkelige ved, hvor finansieringen skal komme fra.

 

5.11.2014
Grundlag for dialog om dimensionering er fastlagt
Uddannelses- og forskningsministeren og Danske Universiteter har fastlagt et godt grundlag for de enkelte universiteters videre dialog med ministeriet om dimensionering. Talsmand for Danske Universiteter, rektor Ralf Hemmingsen understreger, at der ikke er tale om en formel aftale. Læs hovedelementerne i dimensionering.
 
31.10.2014
Universiteterne klar til at tage ansvar for dimensioneringen
Talsmand for Danske Universiteter understreger, at universiteterne er klar til at tage ansvar for dimensioneringen.
 
31.10.2014
Bredt forlig er godt for forskningen
Danske Universiteter kalder det godt politisk håndværk fra alle parter, at regeringen indgik et bredt forlig om anvendelse af reserven til forskningen. Det kan skabe et fundament under forskningen, som forhåbentlig kan række videre de kommende år.
 
24.10.2014
Ny dimensionering er stadig problematisk
Uddannelses- og Forskningsminister Sofie Carsten Nielsens justerede dimensioneringsmodel er svær at gennemskue, unødigt bureaukratisk og tager stadig ikke hånd om de grundlæggende problemer.
 
23.09.2014
Massiv detailstyring af uddannelserne
Danske Universiteter mener, at universiteters egen dimensioneringsmodel havde været betydeligt bedre end regeringens netop offentliggjorte dimensioneringsudspil.
 
26.08.2014
Finanslovsudspil signalerer stabilitet
Danske Universiteter glæder sig over, at der med finanslovudspillet lægges op til at fastholde universiteternes 3-årige planlægningshorisont mht. basismidler til forskning og uddannelsesbevillinger.
 
30.07.2014
I dag har Uddannelses- og Forskningsministeriet offentliggjort tal for årets optag på de danske universiteter. Tallene viser, at universiteterne i 2014 optager 29.377 nye studerende. Fra 2015 vil universiteterne dog begrænse optaget på uddannelser med langvarig, høj ledighed. Læs status på Danske Universiteters dimensionering af bacheloroptaget her.

02.07.2014
Ny rapport sætter fokus på videnudvekslingen
Danske Universiteters arbejdsgruppe om innovation og teknologioverførsel har udsendt en ny rapport, som giver et indblik i universiteternes vidensamarbejde med det omgivende samfund.

24.06.2014
Universiteternes økonomiske nøgletal er offentliggjort
Tallene viser blandt andet vækst i antallet af forskere.

05.05.2014
Udspil om Danmarks Grundforskningsfond sætter kurs mod fortsat succes
Danske Universiteter støtter regeringens plan om at finde nye penge til videreførelse af Danmarks Grundforskningsfond.

15.04.2014
Danske Universiteter roser regeringens udspil om international rekruttering
Danske Universiteter er begejstret for regeringens bud på en reform af den internationale rekruttering. Ralf Hemmingsen, talsmand for Danske Universiteter, kalder reformen nødvendig.

03.04.2014
Kvalitetsudvalget spiller hasard med de unges fremtid
Kvalitetsudvalgets forslag om, at bachelorer i stort tal skal sendes ud på arbejdsmarkedet, svarer til at spille hasard med deres fremtid.

20.02.2014
Universiteterne tiltrækker stadig flere studerende med en international baggrund
Danske Universiteter glæder sig over, at antallet af studerende, der bliver optaget på en kandidatuddannelse på baggrund af en bachelorgrad fra udlandet, er steget markant.

03.02.2014
Ny talsmand for Danske Universiteter
Rektor ved Københavns Universitet, Ralf Hemmingsen, er ny formand for Rektorkollegiet og talsmand for Danske Universiteter.

23.01.2014
Innovation til tælling
Offentliggørelsen af Uddannelsesministeriets inspirationskatalog viser, at der stadig er et godt stykke vej til flere brugbare indikatorer for de danske forsknings- og uddannelsesinstitutioners innovationsindsats.

27.08.2013
Universiteterne får længere planlægningshorisont
Regeringen fastholder basistilskuddet til forskning. Det giver universiteterne gode vilkår for de kommende års budgetlægning.

Arkiv

Debatindlæg

07.05.2016 (Politiken)
Vi opstiller barrierer for de unge
Debatindlæg om hf-studenters adgang til lange videregående uddannelser af Hanne Leth Andersen, Rektorkollegiets udvalg om uddannelsespolitik, Harald Mikkelsen, Danske Professionshøjskoler, Niels Egelund, Danske Erhvervsakademier og Verner Rylander-Hansen, Lederforeningen for VUC.

21.03.2016 (Berlingske Tidende)
Undervisere skal i guldstol
Kronik om anerkendelse af undervisning af rektor Hanne Leth Andersen, formand for Rektorkollegiets udvalg om uddannelsespolitik og direktør Mikkel Haarder, Danmarks Evalueringsinstitut.

07.01.2016 (Altinget.dk)
Samarbejde frem for dobbeltudbud
Replik på indlæg om udbudsretten af masteruddannelser af rektor Hanne Leth Andersen og rektor Per Holten-Andersen, Rektorkollegiets udvalg om uddannelsespolitik.

10.12.2015 (Altinget.dk)
Fjern fejlfinderne
Indlæg i forbindelse med debatrække af direktør Susanne Bjerregaard, Danske Universiteter.

01.09.2015 (Altinget.dk)
Der bliver brug for dialog
Indlæg i forbindelse med debatrække af direktør Susanne Bjerregaard, Danske Universiteter.

30.07.2015 (Jyllands-Posten)
Velkommen til Danmarks universiteter
Velkomstkronik af talsmand for Danske Universiteter, rektor Ralf Hemmingsen.

26.05.2015 (Berlingske Tidende)
Forskningsinvesteringer for fremtiden      
Danske Universiteter, Dansk Industri og Akademikerne har i fællesskab udarbejdet en række forslag til, hvordan øgede offentlige forskningsinvesteringer kan anvendes til at styrke den excellente forskning og samarbejdet mellem universiteter og virksomheder. Læs Berlingske Tidendes kronik om forslagene. Eller læs den fulde publikation her.

05.02.2015 (Politiken)
Vi har skarpt fokus på pædagogik
Debatindlæg af Rektorkollegiets Udvalg for Uddannelsespolitiks formand, rektor Hanne Leth Andersen og næstformand, rektor Per Holten-Andersen.

05.02.2015 (Altinget.dk)
Kvalitet for alle pengene
Indlæg i forbindelse med debatrække om taxametersystemet af direktør Susanne Bjerregaard, Danske Universiteter.

22.01.2015 (Altinget.dk)
Taxametersystemet skal være enkelt
Indlæg i forbindelse med debatrække om taxametersystemet af direktør Susanne Bjerregaard, Danske Universiteter.

05.09.2014 (Jyllands-Posten)
Engagement er uddannelsernes kerne
Debatindlæg af talsmand for Danske Universiteter, rektor Ralf Hemmingsen og formand for Danske Studerendes Fællesråd Jakob Ruggaard.

30.07.2014 (Jyllands-Posten)
Akademikerne og fremtiden
Velkomstkronik af talsmand for Danske Universiteter, rektor Ralf Hemmingsen og formand for Akademikerne Finn R. Larsen.

12.03.2014 (Berlingske)
Rektorer enige: Slut med at uddanne til ledighed
Færre studerende skal havne i arbejdsløshed, mener rektorerne på Danmarks otte universiteter, der er blevet enige om at regulere optaget. Ministeren er positiv.

16.02.2014 (Politiken)
Akkrediteringsinstitution på glatis
Debatindlæg af formand for Rektorkollegiet Ralf Hemmingsen, rektor på Københavns Universitet, bragt i Politiken den 16. februar 2014.

10.02.2014 (Berlingske)
Umuligt at forudsige beskæftigelsen
Debatindlæg af formand for Rektorkollegiet Ralf Hemmingsen, rektor på Københavns Universitet, bragt i Berlingske den 10. februar 2014.

25.12.2014 (Berlingske)
Problematisk at kommission langer ud
Debatindlæg af talsmand for Danske Universiteter, rektor Jens Oddershede bragt i Berlingske den 25. december 2014.

20.08.2013 (Altinget)
Uddannelseskvalitet skal prioriteres
Debatindlæg af talsmand for Danske Universiteter, rektor Jens Oddershede bragt i Altinget den 20. august 2013

30.07.2013 (Jyllands-Posten)
Velkommen til universitetet
Velkomstkronik af talsmand for Danske Universiteter, rektor Jens Oddershede og formand for Danske Studerendes Fællesråd Jakob Ruggaard.

05.03.13 (Jyllands-Posten)
Dansk forskning som forbillede
Det går godt for dansk forskning ifølge en svensk undersøgelse foretaget i 2012, hvor Danmark er et forbillede for det svenske uddannelsessystem.

30.07.12 (Jyllands-Posten)
Din billet til fremtiden
Velkomstkronik af formand for Professionshøjskolernes Rektorkollegium Erik Knudsen, og talsmand for Danske Universiteter, rektor Jens Oddershede.

14.10.2011 (Politiken)
Taxameterreform med omtanke
Pas nu på med at skyde efter taxametersystemet. Taxametersystemet sikrer, at institutionerne har fokus på de studerendes tarv.

30.7.2011 (Politiken)
Vælg din egen fremtid
Velkomstkronik til de nye studerende - af Erik Jylling (AC) og Jens Oddershede (Danske Universiteter)

24.6.2011 (Jyllands-Posten)
Godt på vej mod 5. juli
Læs debatindlæg af rektor Ingo Østerskov, formand for Erhvervsakademiernes Rektorkollegium, rektor Laust Joen Jacobsen, formand for Professionshøjskolernes Rektorkollegium, og rektor Jens Oddershede, talsmand for Danske Universiteter

14.3.2011 (Jyllands-Posten)
Forskning skal debatteres
Har forskning betydning for samfundet. Det korte svar er JA! Forskning er fundament for de lange, videregående uddannelser, og forskning danner grundlag for en konstant stigende andel af Danmarks økonomi. Endelig er netop den frie, kritiske tænkning på universiteterne vigtig i det danske kulturliv og den offentlige debat. Af Jens Oddershede.

11.8.2010 (Børsen)
Sæt kursen for universiteternes økonomi
Det skib, der sætter kursen fra dag til dag, sejler formentlig i zigzag – hvis det ikke lige­frem sejler i ring. Sejler man rundt mellem caribiske palmeøer, kan det sikkert være meget rart. Men det er ikke nogen god strategi, hvis man fører et stort containerskib med en vigtig last. Så har man brug for at vide, hvad man sejler med, og hvor man skal hen. Og det kræver et visionært rederi. Af Erik Jylling (AC) og Jens Oddershede (DU)

26.10.2010 (Berlingske)
Hvorfor sætter vi grænser for viden?
Det er i stigende grad nødvendigt at tænke og handle globalt. Det gælder for erhvervslivet og for politikerne, men i særdeleshed også for de otte danske universiteter, der har oplevet en betydelig stigning i antallet af internationale studerende og forskere over de seneste år.Af Jens Oddershede og Ralf Hemmingsen

30.7.2010 (Jyllands-Posten)
Velkommen til den akademiske verden!
Danske Universiteter og Danske Studerendes Fællesråd byder de nye studerende velkommen. Af Jens Oddershede og Mikkel Zeuthen

27.02.2010 (Kristeligt Dagblad)
Universiteter på dagsordenen i dansk udviklingsbistand
I Danmark behøver man nærmest ikke sige det. Alle er efterhånden med på, at ambitiøse investeringer i forskning og uddannelse er en forudsætning for økonomisk vækst og langsigtet varetagelse af store samfundsproblemer. Af Lauritz B. Holm-Nielsen

Udskriv