Folkemødet 2017

Danske Universiteter sætter ved tre arrangementer på årets folkemøde fokus på dannelse som en universitetsopgave, langsigtede forskningsvisioner for Danmark og manglen på kvindelige forskere herhjemme.

Du kan finde mere info om Danske Universiteters arrangementer i folkemødekalenderen eller læse mere om hvert enkelt arrangement herunder.

Torsdag kl. 15:00 sætter vi fokus på, hvordan vi får flere kvindelige forskere herhjemme, så vi kan udnytte vores talentmasse fuldt ud. Hvem skal gøre noget og hvad? RUC-rektor Hanne Leth Andersen og Akademiker-formand Lars Qvistgaard debatterer med Professor Bente Rosenbeck fra KU, Lektor Lone Koefoed Hansen fra AU samt uddannelsesordfører Juliane Jenvall fra Venstres Ungdom.  
Læs mere om arrangementet her

Fredag kl. 17:45 diskuterer Søren Pind Universiteternes fremtidige rolle, demokrati og dannelse med Eske Willerslev og Connie Hedegaard. Hvilket ansvar har universiteterne i det postfaktuelle samfund, og hvordan kan de leve op til det ansvar med skiftende regeringer, der stiller forskellige krav?
Læs mere om arrangementet her.

Lørdag kl. 10:30 debatteres Danmarks langsigtede forskningsvisioner af rektorerne fra DTU, CBS og SDU  samt ordførerne Mette Reismann (S) og Jens Henrik Thulesen Dahl (DF).  Hyppige og betydelige skift i politisk fokus på forskningsområdet kræver løbende kursændringer på universiteternes supertankere. Men hvad skal Danmark med forskningen, og hvad skal denne forskning kunne bruges til, for at vi fortsat skal investere i den?
Læs mere om arrangementet her.Udskriv