Høring over ændringsbekendtgørelser om udskydelse af virkningstidspunktet for tilmelding og framelding til uddannelsens fag og prøver for visse studerende

03.06.2014 || Høring over ændringsbekendtgørelser om udskydelse af virkningstidspunktet for tilmelding og framelding til uddannelsens fag og prøver for visse studerende

HS 030614

Læs flere høringssvar

Udskriv