Høringssvar over gymnasieloven

23.09.2016 || Høring over udkast til forslag til lov om de gymnasiale uddannelser og forskellige andre love

Høring over udkast til forslag til lov om de gymnasiale uddannelser og udkast til lov om ændring af lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og forskellige andre love.

Se flere høringssvar

Udskriv