Ældre pressemeddelelser

Her finder du Danske Universiteters ældre pressemeddelelser.

28.06.2013
Universiteterne leverer varen til en lav pris
De danske politikere skal roses for at holde fokus på uddannelse som en vigtig investering, men i praksis beskæres taxametrene løbende.

24.06.2013
Internationaliseringsstrategien har gode visioner men mangler finansiering
Danske Universiteter mener ikke, at den ændrede tilskudsmodel øger universiteternes incitament til at sende flere danske studerende ud.

06.06.2013
Fint med fokus på innovation
Danske Universiteters udmelding i forbindelse med uddannelsesminister Morten Østergaards forslag om oprettelse af en innovationsfond.

21.05.2013
Når åbne døre sparkes ind
Danske Universiteters svar på uddannelsesminister Morten Østergaards forslag om at rette universitetsuddannelserne mod det private erhvervsliv.

20.02.2013
Dansk stipendieprogram skal skabe bånd mellem unge i Afrika, Asien og Danmark
Når studiekontorene på de danske universiteter inden studiestart 2013 fordeler pladserne på årets kandidatuddannelser, vil der formentligt være flere asiatiske og afrikanske unge blandt ansøgerne.

19.02.2013
De studerende flytter sig
Danske Universiteter har offentliggjort nye studienøgletal for studieåret 2011/2012 i Universiteternes Statistiske Beredskab. Tallene viser bl.a., at de danske studerende er gode til at afsøge uddannelsesmulighederne på andre institutioner, når de skal søge kandidatuddannelse.

21.12.2012
Innovationsstrategi med gode visioner
Regeringen sætter med sin nye innovationsstrategi en række ambitiøse mål for vækst og jobskabelse i erhvervslivet. I den forbindelse skal universiteterne bidrage med viden og veluddannede medarbejdere.

13.11.2012
Finanslov giver handlemuligheder
Regeringen og Enhedslisten har indgået en finanslovsaftale, der for første gang sikrer ro om basismidlerne til forskning tre år frem i tiden.

8.11.2012
Forskningsreserven fylder næsten hullerne op
Regeringens forlig med Enhedslisten og Liberal Alliance fordeler forskningsreserven, således at forskningsrådene stort set vil kunne opretholde aktivitetsniveauet fra 2012 også i 2013. Se aftalen her .

31.08.2012
Sammen sikre universiteterne et rigt kursusudbud for ph.d.-studerende
Ny landsdækkende hjemmeside om ph.d.-kurser i Danmark bliver lanceret den 1. september 2012.

27.08.2012
Finanslovsforslag viser tillid til universiteterne
Regeringens forslag til Finanslov for 2013 prioriterer universiteternes opgaver med forskning og uddannelse.

14.06.2012
Flere forskere på universiteterne
Danske Universiteter har offentliggjort de økonomiske nøgletal for 2011 i Universiteternes Statistiske Beredskab. Tallene viser bl.a., at forskerne udgør en større andel af universiteternes medarbejderstab.

15.2.2012
Færre falder fra
Danske Universiteter har offentliggjort nye studienøgletal for studieåret 2010/2011 i Universiteternes Statistiske Beredskab. Tallene viser bl.a., at flere studerende fasthol­des på universiteternes bacheloruddannelser.

16.01.2012
Samfundets forventninger til universiteterne
Uddannelsesminister Morten Østergaard har udmeldt de såkaldt pligtige mål, der skal med i de danske universiteters udviklingskontrakter for perioden 2012-2014.
"Danske Universiteter konstaterer med tilfredshed, at de pligtige mål omhandler områder, som er centrale for universiteternes aktiviteter", siger Jens Oddershede.

24.11.2011
Fortsat stor værdi af samarbejdet mellem virksomheder og universiteter
Universiteterne er værdifulde samarbejdspartnere for danske virksomheder, og hele 99 % af de virksomheder, der har samarbejdet med et universitet, regner med at fortsætte samarbejdet fremover. For andet år i træk har Oxford Research for Danske Universiteter undersøgt, hvorledes universiteternes samarbejdsparter i erhvervslivet oplever forskningssamarbejdet med universiteterne.

16.11.2011
Universiteterne glæder sig over bred opbakning
Alle Folketingets partier står bag aftalen om fordeling af en milliard til forskning.

4.11.2011
Fokus på vækstdagsordenen
Regeringen er kommet med et finanslovsforslag, der på forsknings- og uddannelsessiden er positiv læsning.

5.10.2011
Regeringsgrundlag med store uddannelsesambitioner
Den nye regering har offentliggjort et regeringsgrundlag med store ambitioner på uddannelsesfronten. 25 procent af en årgang skal have en universitetsuddannelse.

29.9.2011
Ny formand for formændene
Ny formand for Formandskollegiet bliver bestyrelsesformand Michael Christiansen, Aarhus Universitet.

24.8.2011
Finanslov uden klar satsning på fremtiden
Finanslovsforslaget for 2012 placerer uddannelse og forskning som nogle af regeringens topprioriteter i arbejdet for at sikre øget vækst i fremtiden. Alligevel tegner 2012 til at blive et år med beskæring af forskningsindsatsen fra 16,5 i 2011 til 15,7 mia. kr. i 2012 og usikre udsigter på uddannelsesområdet.

19.7.2011
Stærk vækst i universiteternes erhvervssamarbejde
Universiteterne havde i 2010 stor fremgang i kommercialiseringen af forskning. Tallene understreger, at danske universiteter er europamestre i forskningssamarbejde med erhvervslivet.

30.6.2011
Danske universiteter i ambitiøst og nytænkende samarbejde med universiteter i udviklingslandene
Danida har bevilget 60 millioner kr. i støtte til første fase af Danske Universiteters program ”Building Stronger Universities in Developing Countries”.  

29.6.2011
Flotte økonomiske tal for 2010 – men udsigt til usikker fremtid
Universiteternes indtægter voksede markant i perioden fra 2007 til 2010; nærmere bestemt fra 18,9 mia. kr. til knap 23,8 mia. kr. i løbende priser. 

19.5.2011
Fra diktat til dialog
Folketinget har netop vedtaget en række ændringer af universitetsloven. Hovedparten af lovændringerne er efter Danske Universiteters opfattelse forbedringer af den eksisterende lov. Det gælder eksempelvis præciseringen af, at bestyrelsen i sine vedtægter skal lave regler for åbenhed og medarbejderinddragelse.

16.2.2011
Flere og mere flittige studerende
Væksten i Danmark er afhængig af, at flere får en uddannelse, og at de kommer hurtigst muligt ud på arbejdsmarkedet. Derfor øger universiteterne optaget så meget, som det er fagligt forsvarligt.  

9.11.2010
Flere skal uddannes for færre penge
Universitetsuddannelserne har succes. Flere vil gerne tage en uddannelse, og universiteterne er blevet bedre til at reducere frafaldet. Investeringen i uddannelse giver afkast for det danske samfund. Desværre viser finanslovsforliget, at politikerne bliver overraskede over, at investeringen koster penge.

29.10.2010
Danmark forbereder sin fremtid
Årets udmøntning af globaliseringsmidlerne til forskning viser, at der er blevet lyttet til de mange aktører, der har foreslået at øge universiteternes basismidler.

26.10.2010
Universiteterne sætter spot på barrierer for internationalisering
Godt 100 forskere, studerende, medarbejdere og ledere fra landets universiteter var mødt op, da Danske Universiteter afholdt debatmødet "Grænser for viden? - danske universiteter i en global verden den 26. oktober på Københavns Universitet.

18.10.2010
Forhandlingsudspil på rette vej - men med en enkelt blindgyde
Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og De Radikale har udarbejdet et forslag til fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning. Forslaget lægger vægt på flere basismidler, øgede taxametre og langsigtede forlig.

11.10.2010
Regeringen tager et første lille skridt - men der er lang vej igen
Forhandlingerne om globaliseringsmidlerne går igang den 12. oktober - regeringen er kommet med sit udspil.

11.10.2010
Administrativt bøvl på universiteterne
Ingen har interesse i unødig administration. Slet ikke universiteterne, der bliver målt på institutionernes evne til at producere forskning og uddannelse - ikke på at producere papir.

8.9.2010
Tilbage kan godt være fremad
Danske Universiteter har med interesse læst finanslovsudspillet fra S og SF, der vil droppe en række besparelser på universitetsområdet.

1.9.2010
Universiteterne og innovation i Danmark
Regeringens nye innovationsoplæg ”Styrket innovation i Virksomhederne” har et rigtigt sigte, men rammer desværre lidt skævt på skiven et enkelt sted.

24.8.2010
Forhandlinger skal forberede fremtiden
Regeringen fremlagde 24/8 sit forslag til finanslov for 2011. Alt tyder på, at det bliver op til parterne i globaliseringsforliget at finde en model for finansiering af Danmarks udvikling som vidensamfund.

14.6.2010
Universiteternes tiltrækker stadig flere private midler
Universiteterne tiltrækker stadig flere private midler - også under finanskrisen

25.5.2010
Uddannelse og forskning betaler en høj pris for genopretningen af dansk økonomi
Universiteterne skal i 2013 spare næsten 10 % af deres omsætning - en uforholdsmæssig stor besparelse på Danmarks fremtid. Besparelserne vil reelt ramme hårdt allerede fra 2011. 

12.5.2010
Skiftehold på universiteterne?
S og SF vil sætte turbo på uddannelsessystemet, så de unge kan komme hurtigere ud på arbejdsmarkedet.

23.2.2010
Fortsat fokus på videnskab, teknologi og udvikling
Danske Universiteter byder velkommen til Charlotte Sahl-Madsen som ny videnskabsminister og glæder sig samtidig over, at der fortsat er et ministerium med speciel fokus på universiteterne og forskningen.

11.2.2010
Ny statistik viser flere studerende på studieophold
Danske Universiteter offentliggør i dag statistik vedrørende studieaktivitet for 2009. Statistikken fortæller en række positive historier om udviklingen i uddannelserne. 

4.2.2010
Ny direktør for det Danske Universitetscenter i Kina
Forskningschef ved Aalborg Sygehus, Hans Gregersen, tiltræder den 1. april 2010 som direktør for det Danske Universitetscenter i Beijing, Kina.

13.1.2010
Frihedspakke er første skridt
Universiteterne er positive over for den frihedspakke, som videnskabsministeren netop har offentliggjort. 

Udskriv