Sekretariatet

Danske Universiteters sekretariat ligger tæt ved Nørreport i hjertet af København. Sekretariatets medarbejdere varetager forskellige sagsområder, som fremgår herunder.

Kontakt

  Danske Universiteter
  Fiolstræde 44, 1. th.
  1171 København K

  Mail: dkuni @ dkuni.dk

  Tel. +45 33 36 98 00

  CVR nr. 30060946
  EAN nummer: 5798000426870

  Åbningstider: Man-tors 9.00-16.30, fre 9.00-16.00


  DIREKTØR JESPER LANGERGAARD
  E-mail: jl @ dkuni.dk
  Telefon: 93 50 72 91

   

      Særlige sagsområder:

  • Præsidiet
  • Formandskollegiet  
  • EUA og NUS
  • Erhvervsfremme
  • Pressekontakt 

   

  SOUSCHEF NIKOLAJ HELM-PETERSEN
  E-mail: nhp @ dkuni.dk
  Telefon 33 36 98 20

  NHP

      Særlige sagsområder:

  • Rammevilkår 
  • Finansloven
  • Incitamentsstrukturer
  • Udviklingskontrakter
  • SEA
  • Bygningsgruppen

   

  FULDMÆGTIG ANNIKA YDERSTRÆDE
  E-mail: ay @ dkuni.dk
  Telefon 33 36 98 24

       Særlige sagsområder

  • Rektorkollegiets udvalg om uddannelsespolitik (RUP)
  • Uddannelsespolitik
  • HR-gruppen

   

  FULDMÆGTIG SOFIE THAAGAARD HYLLESTED
  E-mail: sth @ dkuni.dk
  Telefon: 33 36 98 09

      Særlige sagsområder:

  • Science without Borders
  • Internationaliseringsgruppen
  • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
  • Internationalisering af uddannelser
  • Consortium for Global Talent
  • CAS og JSPS

   

  KONTORFULDMÆGTIG VANESA JESSICA SOFIA VESTERMARK
  E-mail: vv @ dkuni.dk
  Telefon: 33 36 98 01


      Særlige sagsområder:

  • Journal
  • Bogholderi
  • Indkøb mv.
  • Mødeforplejning
  • Høringslisten

   

  SPECIALKONSULENT INIE NØR MADSEN (på barsel)
  E-mail: im @ dkuni.dk
  Telefon: 33 36 98 08

      Særlige sagsområder:

  • Rektorkollegiets Udvalg for EU's Forsknings- og Innovationspolitik
  • Innotech
  • Innovation og videnoverførsel
  • Det Nationale Netværk for Teknologioverførsel
  • Forskningsrådssystemet

   

  FULDMÆGTIG SARA TVILE MARKER SØRENSEN 
  E-mail: tvile @ dkuni.dk
  Telefon: 33 36 98 04


      Særlige sagsområder:
  • Statistik
  • Analyse
  • Forskeruddannelse 
     

  FULDMÆGTIG TINE KLOVBORG SCHOU
  E-mail: tks @ dkuni.dk
  Telefon: 33 36 98 11 

  TKS

      Særlige sagsområder: 

  • Uddannelsespolitik
  • Rektorkollegiets udvalg om uddannelsespolitik (RUP)
  • Uddannelsesgruppen
  • Høringer og udpegninger

   

  FULDMÆGTIG KIRA VINBERG (på barsel)
  Email: kv @ dkuni.dk
  Telefon: 33 36 98 18

       Særlige sagsområder:

  • Universitetsdirektørudvalget
  • Økonomigruppen
  • CIO-forum
  • Dimittendudvalget
     
  FULDMÆGTIG LENA SCOTTE 
  E-mail: ls @ dkuni.dk
  Telefon: 33 36 98 03  

  LS1

      Særlige sagsområder: 

  • Rektorkollegiets udvalg om uddannelsespolitik (RUP)
  • Uddannelsespolitik
  • EU's uddannelsespolitik
  • Bologna-processen

   

  FULDMÆGTIG LEA ROSA KVIST
  E-mail: lr @ dkuni.dk


      Særlige sagsområder:
  • Forskning- og Innovationspolitisk Udvalg
  • EU-gruppen
  • Ph.D-gruppen

   

   

  SPECIALKONSULENT LAUST HALLUND
  E-mail: lahal @ dkuni.dk      Særlige sagsområder:
  • Kommunikation 
  • Hjemmeside

   

  STUDENTERMEDHJÆLPER MARTIN BRØLLES FREDERIKSEN
  E-mail: mbf @ dkuni.dk
  Telefon 33 36 98 12

      Særlige sagsområder:

  • Desk research
  • Høringer og udpegninger

    

  STUDENTERMEDHJÆLPER SIDSEL ESTHER EJRNÆS
  E-mail: se @ dkuni.dk
  Telefon: 33 36 98 17


      Særlige sagsområder:

  • Desk research
  • DNNT

  Udskriv