Akkrediteringsgruppen

Akkrediteringsgruppen

Læs Akkrediteringsgruppens kommissorium.

Medlemmer:

 • Specialkonsulent Lotte Lynggaard-Johansen (formand) 
  Københavns Universitet
  29 35 69 40  
  llj @ adm.ku.dk 
      
 • Specialkonsulent Hanne Kargaard Thomsen
  Aarhus Universitet
  87 15 25 14
  hkt @ adm.au.dk  

 • Specialkonsulent Jesper Hedegaard Vesterbæk
  Syddansk Universitet
  65 50 44 71 
  jhv @ sdu.dk

 • Specialkonsulent Geeske de Witte Vestergaard
  Roskilde Universitet
  46 74 33 50
  geeske @ ruc.dk  

 • Specialkonsulent Pernille Lykkegaard Jensen
  Aalborg Universitet
  99 40 84 53
  plj @ adm.aau.dk

 • Chefkonsulent Christa Trandum
  Danmarks Tekniske Universitet
  45 25 78 25
  chtra @ adm.dtu.dk 
   
 • Uddannelseskonsulent Karin Tovborg Jensen
  Copenhagen Business School 
  38 15 33 02 
  ktj.edu @ cbs.dk

 • Specialkonsulent Dorte Stadsgaard
  IT Universitetet i København
  72 18 52 25 
  dost @ itu.dk

Observatør:

 • Sekretariatschef Rikke Lykke Ravn
  Designskolen Kolding 
  91 33 30 01 
  rlr @ dskd.dk

Sekretær: Tine Klovborg Schou (tks @ dkuni.dk)

Udskriv