Arbejdsgruppe vedr. studiestatistiske nøgletal

 

Medlemmer:

Projektleder Christian Westrup Jensen (formand)
Danmarks Tekniske Universitet
45 25 11 65
cwj @ adm.dtu.dk

Specialkonsulent Carsten Glerup
Københavns Universitet
35 32 39 57
Cgl @ adm.ku.dk

Specialkonsulent Marianne Toftegaard Hansen       
Aarhus Universitet
87 15 26 48
Mth @ adm.au.dk

Specialkonsulent Henrik Bahne
Syddansk Universitet
65 50 29 69
Hbh @ sdu.dk

Specialkonsulent Per Alsøe
Roskilde Universitet      
46 74 31 29
Peral @ ruc.dk

Chefkonsulent Ole Garsdal Hansen
Aalborg Universitet
99 40 95 77
Ogh @ adm.aau.dk

Chef for Forretningsudvikling Mette Dybkjær Hansen
Copenhagen Business School
38 15 21 58
mdh.bid @ cbs.dk

AC-fuldmægtig Rasmus Resøe Jakobsen
Copenhagen Business School
38 15 23 90
rrj.bid @ cbs.dk

Udviklingsleder Jane Andersen
IT-Universitetet i København
72 18 52 24
Jane @ itu.dk

Sekretær: Mikkel Zeuthen (mz @ dkuni.dk)

Udskriv