CISO-Forum

CISO-Forum er en arbejdsgruppe under CIO-forum og kan anvendes som ekspertpanel på IKT-sikkerhedsområdet. Gruppen har bl.a. til opgave at bistå CIO-forum med at udarbejde oplæg, analyser og redegøre om IKT-sikkerhedsmæssige forhold for universitetssektoren som helhed.

Medlemmer:

 • IT-chef Kurt Gammelgaard Nielsen (Gruppekoordinator)
  Syddansk Universitet
  65 50 28 69
  kgn @ sdu.dk

 • IT-sikkerhedsleder Brian Truelsen
  Syddansk Universitet
  65 50 35 42
  truelsen @ sdu.dk

 • IT-souschef Mads Sinkjær Kjærgaard
  Roskilde Universitet
  46 74 38 24
  msk @ ruc.dk

 • Informationssikkerhedschef Gitte Melph
  Aalborg Universitet
  99 40 34 60
  gm @ its.aau.dk

 • It-sikkerhedskoordinator Peter Smidt
  IT-Universitetet
  72 18 52 61
  psmi @ itu.dk

 • IT Sikkerhedsansvarlig Morten Als Pedersen
  Danmarks Tekniske Universitet
  45 25 46 61
  mals @ dtu.dk

 • Informationssikkerhedschef Ole Boulund Knudsen
  Aarhus Universitet
  30 62 20 85
  obk @ au.dk

 • It-sikkerhedskonsulent Ole Rahn
  Aarhus Universitet
  87 15 12 52
  rahn @ au.dk

 • Informationssikkerhedschef Poul Halkjær Nielsen
  Københavns Universitet
  35 32 47 48
  pohn @ science.ku.dk

 • IT-sikkerhedsansvarlig Poul Vinther Olesen
  Copenhagen Business School
  38 15 37 49
  po.it @ cbs.dk

 • DKCERT-chef Henrik Larsen
  Danish e-Infrastructure Cooperation
  35 88 82 50
  henrik.larsen @ cert.dk

Udskriv