Forum for Forskningsbaseret Myndighedsbetjening

Forum for Forskningsbaseret Myndighedsbetjening (FFM) har som formål at være rådgivende organ for Rektorkollegiet om forhold, der relaterer sig til universiteternes varetagelse af myndighedsopgaver.

Læs kommissorium for Forum for Forskningsbaseret Myndighedsbetjening.

Forum for Forskningsbaseret Myndighedsbetjening udarbejdede i 2009 en hvidbog, der beskriver principperne for den forskningsbaserede myndighedsbetjening. Hvidbogen kan ses her.

Medlemmer:

 • Prorektor Rasmus Larsen
  45 25 10 10
  dtu-provost@dtu.dk


 • Prodekan Kurt Nielsen
  Aarhus Universitet
  87 15 13 61
  kni @ adm.au.dk

 • Prodekan Erik Bisgaard Madsen
  Københavns Universitet
  35 33 20 11
  profor @ life.ku.dk

 • Direktør Morten Grønbæk
  65 50 77 00  
  mg@si-folkesundhed.dk


 • Direktør Thorkild Ærø
  Aalborg Universitet
  99 40 22 61
  tka @ sbi.dk


 • Prorektor Peter Kjær
  Roskilde Universitet
  46 74 20 50
  pkjaer @ ruc.dk
Sekretær: Mikkel Zeuthen (mz @ dkuni.dk)

Udskriv