Arbejdsgruppe vedr. forskeruddannelse

Arbejdsgruppe vedr. forskeruddannelse har bl.a. til opgave at drøfte de indgåede aftaler vedr. nationalt samarbejde om ph.d.-kurser.

Se kommissorium for arbejdsgruppe vedr. forskeruddannelse.

Medlemmer:

 • Dekan Johnny Laursen (formand)
  Aarhus Universitet 
  87 16 23 38
  dekan.arts @ au.dk    

 • Professor og Ph.d.-skoleleder Jørn Wulff Helge
  Københavns Universitet
  28 75 75 06
  jhelge @ sund.ku.dk

 • Prodekan Lise Wogensen Bach
  Aarhus Universitet
  87 15 20 12
  lwb @ ki.au.dk

 • Ph.d.-skoleleder Hans Jørn Kolmos
  Syddansk Universitet
  65 41 47 95
  hans.joern.kolmos @ rsyd.dk

 • Professor Christian Søndergaard Jensen
  Aalborg Universitet
  99 40 89 00
  csj @ cs.aau.dk

 • Prorektor Peter Kjær
  Roskilde Universitet 
  20 77 59 74
  prorektor @ ruc.dk

 • Dekan Martin P. Bendsøe
  Danmarks Tekniske Universitet
  45 25 10 13
  gdekan @ adm.dtu.dk

 • Lektor Troels Michael Lilja
  Copenhagen Business School    
  38 15 38 29
  tml.jur @ cbs.dk

 • Head of PhD School, associate professor Laura Beloff
  IT- universitetet
  Tlf. 72185055
  lbel @ itu.dk

Observatør:

 • Lektor Anne Louise Bang
  Designskolen Kolding
  22 64 74 02
  alb @ dskd.dk


Sekretær: Sara Tvile Marker Sørensen (tvile @ dkuni.dk)

Udskriv