IT-gruppen

IT-gruppen består af universiteternes it-chefer. CIO-forum har til opgave at fremme universiteternes samarbejde og erfaringsudveksling om anskaffelse, drift og opgradering af it-strukturer, der kan understøtte universiteternes faglige og administrative opgaveløsning.

Læs kommissorium for IT-gruppen

Medlemmer:

 • Universitetsdirektør Kirsten Winther Jørgensen (formand)
  Copenhagen Business School
  38 15 30 89
  kwj.ls @ cbs.dk 

 • Vicedirektør for koncern-IT Klaus Kvorning Hansen
  Københavns Universitet
  35 32 26 85 
  klkh  @ adm.ku.dk

 • Vicedirektør for IT og Digitale Medier Peter Bruun
  Aarhus Universitet
  40 45 07 89
  peter.bruun @ au.dk

 • IT-chef Kurt Gammelgaard Nielsen
  Syddansk Universitet
  65 50 28 69
  kgn @ sdu.dk


 • IT- souschef Mads Sinkjær Kjærgaard
  Roskilde Universitet
  46 74 38 24
  msk @ ruc.dk 

 • IT-direktør Flemming Koch
  Aalborg Universitet 
  93 56 21 51
  fk @ its.aau.dk

 • Underdirektør, IT-chef Steen Pedersen
  Danmarks Tekniske Universitet
  45 25 10 56
  sp @ adm.dtu.dk 

 • IT-Chef Niels Jespersen
  Copenhagen Business School 
  29337008
  nj.it @ cbs.dk

 • IT-chef Henrik Ejby Bidstrup
  IT-Universitetet i København
  72 18 51 10
  heb @ itu.dk

 Observatør

 • IT- & Campuschef Henrik Karsbøl
  Kunstakademiets skoler for Arkitektur, Design og Konservering
  41 70 15 50
  hka @ kadk.dk

Sekretær: Annika Yderstræde (ay @ dkuni.dk)

Udskriv