InnoTech-gruppen

InnoTech-gruppen er Danske Universiteters arbejdsgruppe om innovation i og teknologioverførsel. Gruppen er universiteternes forum for drøftelse af universiteternes indsats for teknologi og innovation og fungerer samtidig som styregruppe for Det Nationale Netværk for Teknologioverførsel. Gruppen består af en formand der udpeges af Universitetsdirektørudvalget, samt af ledende medarbejdere fra de otte universiteter.

Læs kommissorium for InnoTech-gruppen.

Medlemmer:

 • Søren E. Frandsen (formand)
  Syddansk Universitet
  sfr @ sdu.dk 

 • Kontorchef Karen Laigaard
  Københavns Universitet
  kala @ adm.ku.dk

 • Funktionschef Anette Poulsen Miltoft
  Aarhus Universitet
  apm @ au.dk

 • Teamleder Thomas Schmidt
  Syddansk Universitet
  thos @ sdu.dk

 • Chefkonsulent Kirsten Dybvad Mikkelsen
  Roskilde Universitet
  kmi @ ruc.dk

 • Innovationsdirektør Søren Damgaard
  Aalborg Universitet
  innodir @ aau.dk

 • Underdirektør Jakob Fritz Hansen
  Danmarks Tekniske Universitet
  jfh @ adm.dtu.dk

 • Afdelingsleder Mette Kuhlen Gullach
  Copenhagen Business School
  mkg.legal @ cbs.dk

 • Seniorrådgiver Anne Kathrine Holm Eriksen
  IT-Universitetet
  akho @ itu.dk

 • Sektionschef Eva Friis Sunesen
  Region Hovedstaden
  eva.friis.sunesen @ regionh.dk

Sekretær: Inie Nør Madsen (im @ dkuni.dk)

Udskriv