Arbejdsgruppe om opholdstilladelse for studerende

Medlemmer:
 • Teamleder Helle Rod Søgaard (formand)
  Roskilde Universitet
  46 74 23 20
  hgaard @ ruc.dk

 • Fuldmægtig Kristine Ellis
  Københavns Universitet
  35 33 37 21
  kre @ adm.ku.dk

 • International koordinator Helle Colding Seiersen
  Aarhus Universitet
  87 15 25 47
  hcs @ au.dk

 • Fuldmægtig Sophie Læsø Engberg
  Syddansk Universitet
  65 50 32 58
  sophie @ sdu.dk

 • Projektmedarbejder Jean Lohmann Rasmussen
  Roskilde Universitet
  4674-3277
  jeanlr @ ruc.dk

 • International Coordinator Eva Marie Althoff Schäfer 
  Aalborg Universitet
  99 40 75 05 
  ems @ adm.aau.dk  

 • Fuldmægtig Louise Magnusson
  Danmarks Tekniske Universitet
  45 25 10 95
  lmag @ adm.dtu.dk

 • Fuldmægtig Niels Henrik Larsen
  Copenhagen Business School
  38 15 30 06
  nhl.intoff @ cbs.dk

 • Fuldmægtig John Pretzmann Christensen 
  IT-Universitetet
  72 18 52 01 
  jpc @ itu.dk 
   
Sekretær: Sofie Thaagaard Hyllested (sth @ dkuni.dk)

Udskriv