RUFI - Rektorkollegiets Udvalg for EU's Forsknings- og Innovationspolitik

Rektorkollegiets Udvalg for EU’s Forsknings- og Innovationspolitik (RUFI) fungerer som Danske Universiteters forum for udveksling af erfaringer og drøftelse af aktiviteter, udviklinger og udfordringer i EU’s forsknings- og Innovationspolitik. Udvalget har til opgave at styrke Danske Universiteters muligheder for at påvirke den europæiske dagsorden med henblik på at øge det danske hjemtag af midler fra EU’s rammeprogram for forskning og innovation.

Læs RUFIs kommissorium

RUFI består af:

 • Prorektor Thomas Bjørnholm (formand) 
  Københavns Universitet 
  35 32 26 04 
  prorector-research @ adm.ku.dk

 • Chefkonsulent Karl Hansen 
  Københavns Universitet 
  35 32 63 44 
  karh @ adm.ku.dk

 • Dekan Niels Chr. Nielsen 
  Aarhus Universitet
  87 15 59 13 
  dean.scitech @ au.dk

 • Dekan Henrik Bindslev 
  Syddansk Universitet
  65 50 73 02 
  hebi @ tek.sdu.dk

 • Dekan Mogens Rysholt Poulsen
  Aalborg Universitet
  99 40 20 06
  dekan-engineering @ adm.aau.dk

 • Prorektor Peter Kjær 
  Roskilde Universitet
  46 74 20 50 
  prorektor @ ruc.dk

 • Forskningsdekan Katrine Krogh Andersen
  Danmarks Tekniske Universitet
  45 25 10 04 
  rdean @ adm.dtu.dk

 • Dekan for forskning Peter Møllgaard
  Copenhagen Business School
  38 15 20 20 
  pm.research @ cbs.dk

 Sekretær: Inie Nør Madsen (im @ dkuni.dk)

Udskriv