Tal om Danske Universiteter 2016

Der er stor interesse for tal og fakta om de danske universiteter. Det er der god grund til. Dels fordi danske universiteter spiller en vigtig rolle i samfundet ved at skabe ny viden og uddanne [...]

Analyse: INTERNATIONALE UNIVERSITETSSTUDERENDE ER EN MILLIARDGEVINST FOR DANMARK

Uddannelse af internationale studerende er en god forretning for Danmark. Det viser en analyse udarbejdet af Damvad Analytics for Danske Universiteter. Analysen dokumenterer , at den den [...]

Projektorienterede forløb bygger bro mellem universitet og virksomhed

Som led i en bachelor- og kandidatuddannelse ved et universitet kan indgå et projektorienteret forløb, hvor den studerende bliver tilknyttet en vært, som f.eks. kan være en virksomhed eller en [...]

Forskningens bidrag til innovation og vækst

Denne folder udgør et første bidrag fra Danske Universiteter til arbejdet med at beskrive og dokumentere de økonomiske effekter af den offentlige forskning. Folderen er forfattet af Danske [...]

Contribution of academic research to innovation and growth

To what extent does publicly financed academic research2 contribute to economic growth? Does publicly funded academic research complement or substitute private investment in research and [...]

Hvem er de forsinkede studerende?

Hvem er de forsinkede studerende? Der er meget fokus på de studerende gennemførelsestid. Faktisk lægger politikerne så meget vægt på gennemførelsestider, at 777 mio. kr. i 2016 fordeles til [...]

Danske uddannelser til det danske arbejdsmarked

De danske universiteter er meget mere end danske – de er i høj grad også internationale. Det betyder, at vi ønsker at tiltrække de klogeste hoveder til Danmark, så de kan begynde eller fortsætte [...]

Anerkendelse af undervisning

Undervisning har stor betydning for universiteterne og deres ansatte. Vi ønsker, at den anerkendelse, som undervisning får og fortjener, tydeliggøres for alle aktører, så de danske [...]

Vidensgrundlag i verdensklasse – 16 eksempler på værdien af forskningsbaseret myndighedsbetjening

Vi står som samfund over for store udfordringer på mange forskellige fronter. Hvis vi bruger jordens ressourcer forkert, kan det have negative konsekvenser for både klimaet og miljøet. Samtidig [...]

Aftaler om forskningssamarbejde – vejen gennem den gode forhandling

Danske universiteter og virksomheder har en lang tradition for at arbejde tæt sammen. “Samarbejdet mellem erhvervsfolk og forskere er til begges gavn. Det inspirerer forskeren til nye og nyttige [...]

page 1 of 4