Universiteternes Statistiske Beredskab

Danske Universiteter offentliggør hvert år nøgletal for sektorens aktiviteter i Universiteternes Statistiske Beredskab. Beredskabet er opdelt i to faser.

Studienøgletallene (tabel F, G og H) offentliggøres i marts måned og omfatter oplysninger vedr. aktivitet, gennemførelse og internationalisering. De øvrige nøgletal (tabel A-E, I og K) offentliggøres i juli måned og omfatter bl.a. oplysninger vedr. økonomi, personale og ph.d.-aktivitet.

Universiteternes Statistiske Beredskab har eksisteret siden 2005. Datamaterialet er nu så udviklet, at det er muligt at offentliggøre tabellerne som tidsserier. Det statistiske Beredskab offentliggøres derfor som tidsserie-tabeller fra 2007 og frem.

Nedenfor følger links til de ni tabeller (tabel A-I + tabel K), hhv. opdelt i en samlet sektorudgave og en udgave med tabellerne for de otte universiteter placeret som separate ark i projektmappen.

Brugere af Universiteternes Statistiske Beredskab opfordres til at konsultere læsevejledningen og noteapparatet nedenfor. Ved eventuelle spørgsmål kan der rettes henvendelse til Daniel Wie Krog (dw @ dkuni.dk).

Læsevejledning/ definitionsmanual: 2007200820092010, 2011, 2012, 2013, 20142015, 2016, 2017 (opdateret juli 2017), 2018, 20192020, 2021, 2022

Nyeste noter/ bemærkninger: 2022

Ældre noter/ bemærkninger: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 201520162017, 2018, 2019 

Opgørelse af de formålsfordelte regnskaber efter Uddannelsesministeriets vejledning

Uddannelsesministeriet besluttede i 2012, at universiteterne fra og med regnskabsåret 2012 skal opgøre det formålsfordelte regnskab efter Uddannelsesministeriets nye vejledning om hovedområde- og formålsfordeling af universiteternes omkostninger. Derfor er tabel B i det Statistiske Beredskab udgået i 2013.

Nedenfor følger universiteternes indberetninger til Uddannelsesministeriet efter den nye vejledning.

Tabeller vedr. de formålsfordelte regnskaber: 2015

Uddannelsesministeriets vejledning: 2012-2013

Bemærkninger til de formålsfordelte regnskaber: 2012

Arkiv

Grundet de store fusioner i 2006-2007 er der et betydeligt databrud i tallene, som ikke gør det relevant at medtage tabeller fra før 2007 i tidsserietabellerne ovenfor.

Vejledning 2005 2006 2007 2008 2009 2010
A. Indtægter 2005 2006 2007 2008 2009
B. Omkostninger 2005 2006 2007 2008 2009 2007-2011
C. Personale 2005 2006 2007 2008 2009
D. Balance 2005 2006 2007 2008 2009
E. Bygninger 2005 2006 2007 2008 2009
F. Studieaktivitet 2005 2006 2007 2008 2009 2010
G. Gennemførsel 2005 2006 2007 2008 2009 2010
H. Internationalisering 2005 2006 2007 2008 2009 2010
I. Forskeruddannelse 2005 2006 2007 2008 2009
J. Forskning 2005 2006
K. Samarbejde 2005 2006 2007 2008 2009
Noter 2006 2007 2008 2009 2010

Udgåede tabeller:

B. Omkostninger

J. Forskning

Der henvises til den Bibliometriske Forskningsindikator. 

X