Universiteternes Statistiske Beredskab

Danske Universiteter offentliggør hvert år nøgletal for sektorens aktiviteter i Universiteternes Statistiske Beredskab. Beredskabet er opdelt i to faser.

Studienøgletallene (tabel F, G og H) offentliggøres i februar måned og omfatter oplysninger vedr. aktivitet, gennemførelse og internationalisering. De øvrige nøgletal (tabel A-E, I og K) offentliggøres i juni måned og omfatter bl.a. oplysninger vedr. økonomi, personale og ph.d.-aktivitet.

Universiteternes Statistiske Beredskab har eksisteret siden 2005. Datamaterialet er nu så udviklet, at det er muligt at offentliggøre tabellerne som tidsserier. Det statistiske Beredskab offentliggøres derfor som tidsserie-tabeller fra 2007 og frem.

Nedenfor følger links til de ni tabeller (tabel A-I + tabel K), hhv. opdelt i en samlet sektorudgave og en udgave med tabellerne for de otte universiteter placeret som separate ark i projektmappen.

Brugere af Universiteternes Statistiske Beredskab opfordres til at konsultere læsevejledningen og noteapparatet nedenfor. Ved eventuelle spørgsmål kan der rettes henvendelse til Sara Tvile Marker (tvile @ dkuni.dk).

Læsevejledning/ definitionsmanual: 2007200820092010, 2011, 2012, 2013, 20142015, 2016, 2017 

Nyeste noter/ bemærkninger: noter

Ældre noter/ bemærkninger: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 20152016

Opgørelse af de formålsfordelte regnskaber efter Uddannelsesministeriets vejledning

Uddannelsesministeriet besluttede i 2012, at universiteterne fra og med regnskabsåret 2012 skal opgøre det formålsfordelte regnskab efter Uddannelsesministeriets nye vejledning om hovedområde- og formålsfordeling af universiteternes omkostninger. Derfor er tabel B i det Statistiske Beredskab udgået i 2013.

Nedenfor følger universiteternes indberetninger til Uddannelsesministeriet efter den nye vejledning.

Tabeller vedr. de formålsfordelte regnskaber: 2015

Uddannelsesministeriets vejledning: 2012-2013

Noter til de formålsfordelte regnskaber: 2012

Arkiv

Grundet de store fusioner i 2006-2007 er der et betydeligt databrud i tallene, som ikke gør det relevant at medtage tabeller fra før 2007 i tidsserietabellerne ovenfor.

Udgåede tabeller:

B. Omkostninger

J. Forskning

Der henvises til den Bibliometriske Forskningsindikator. 

X