Danske universiteters internationale arbejde

Danske Universiteter er som organisation aktiv i mange internationale sammenhænge.

Internationalisering er et grundvilkår for moderne universiteter.  Det gælder også for de otte danske universiteter, der er involveret i mange internationale forsknings- og uddannelsessamarbejder.

De danske universiteters rammevilkår bliver påvirket af forskellige internationale udviklinger og processer: EU’s forsknings- og uddannelsesprogrammer er en stadig mere betydelig kilde til finansiering, og den europæiske Bologna-proces har siden 1999 sat sit aftryk på de danske videregående uddannelsers opbygning.

Danske Universiteter er derfor involveret i en lang række internationale organisationer og internationalt orienterede projekter. Danske Universiteter arbejder også for at sikre gode vilkår for udenlandske studerende og forskere, der tager ophold ved de danske universiteter. Desuden administrerer Danske Universiteter to aftaler om forskerudveksling.