Taskforce for diversitet, inklusion og ligestilling

Rektorkollegiet i Danske Universiteter har nedsat en taskforce, der skal videndele og udvikle initiativer, der kan fremme kønsdiversitet i universiteternes forskerstab. Taskforcen skal også have et bredere fokus på diversitet og inklusion og drøfte tværgående aktiviteter, som også kan omfatte studerende og teknisk-administrativt personale.

Taskforcen afslutter sit arbejde i sommeren 2023, hvorefter Rektorkollegiet tager stilling til forslag og anbefalinger.

Taskforcens medlemmer udgøres af repræsentanter fra alle otte universiteter og ledes af dekan Bente Stallknecht, KU.

Læs kommissorium for taskforcen her.

Taskforcens arbejde sker i forlængelse af universiteternes lokale ligestillingsindsatser. Alle otte universiteter har en Gender Equality Plan, som kan ses nedenfor.

Københavns Universitet har udgivet en statusrapport for 2022 som kan læses her.

X