Bygningsgruppen

Udvalget bistår Universitetsdirektørudvalget med rådgivning og afgrænsning af emner af fælles interesse på det bygningsmæssige område, herunder spørgsmål vedrørende drift, vedligeholdelse og finansiering af arealer, bygninger, teknisk inventar samt arbejdssikkerhed.

Læs kommissorium for Bygningsgruppen.

Medlemmer:

 • Universitetsdirektør Claus Nielsen (formand)
  Danmarks Tekniske Universitet
  45 25 10 02
  direktor @ adm.dtu.dk

 • Vicedirektør Anders Boe Hauggaard
  Københavns Universitet
  35 32 27 81
  anders.boe.hauggaard @ adm.ku.dk

 • Teknisk chef Lars Mitens
  Aarhus Universitet
  87 15 28 97
  lmi @ adm.au.dk

 • Projektchef for nybyggerier Tom Møenbo Gregersen
  Syddansk Universitet
  65 50 18 07
  tgr @ sdu.dk

 • Roskilde Universitet

 • Teknisk direktør Mogens Juul Møller
  Aalborg Universitet
  99 40 89 75
  mjm @ adm.aau.dk

 • Campusdirektør Jacob Steen Møller
  Danmarks Tekniske Universitet
  45 25 13 03
  jsmo @ adm.dtu.dk

 • Plan- og Bygningschef Lisbeth Røgind
  Copenhagen Business School
  38 15 20 04
  lr.cs @ cbs.dk

 • IT-Universitetet

Observatør i Bygningsgruppen

 • IT- og Bygningschef Henrik Karsbøl
  Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
  41 70 15 50
  hka @ kadk.dk

Sekretær: Nikolaj Helm-Petersen (nhp @ dkuni.dk)

Oversigt over ressourcepersoner vedr. universiteternes bygninger kan findes her.

Udskriv