Høringssvar

Danske Universiteter modtager ofte udkast til lovforslag, bekendtgørelser og andre politiske emner i høring. På de sager, hvor de otte universiteter ønsker at udtrykke en samlet holdning til høringsemnet, afsender vi et samlet høringssvar fra sektoren.

På denne side kan du finde udvalgte høringssvar i kronologisk rækkefølge.