Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om Danmarks Innovationsfond

 In Høringssvar

Danske Universiteter takker for ovennævnte udkast, som er modtaget i høring fra
Uddannelses- og Forskningsministeriet den 30. november 2020.

Se Danske Universiteters høringssvar afsendt 5. januar 2021 her.

X