Udvalg og møder

Udvalg

Danske Universiteter har til opgave at sikre sektorfælles samarbejde og relevant og rettidig interessevaretagelse.
Til dette formål er vores organisation og daglige arbejde bygget op omkring en række udvalg og arbejdsgrupper, der løbende udveksler erfaringer, diskuterer udfordringer og formulerer ønsker til udviklingen af såvel universitetssektoren som forsknings- og uddannelsesområderne generelt.
Danske Universiteters øverste organ er Rektorkollegiet, der består af de otte danske universiteters rektorer.

Læs mere om udvalgenes sammensætning, forretningsorden m.v. på de enkelte udvalgssider. (Se link i højreboks)

Mødekalender

Se mødekalenderen for samtlige udvalg og arbejdsgrupper.

Sekretariat

Danske Universiteters sekretariat har til opgave at understøtte sikre velfungerende udvalg og arbejdsgrupper med klare formål, mandater og handlekraft.

Har du spørgsmål til udvalgenes arbejde eller sammensætning kan du se, hvilke udvalg de enkelte medarbejdere betjener i vores medarbejderoversigt.

Du kan også altid kontakte os via dkuni@dkuni.dk eller telefon 33 36 98 00.

X