Forsknings- og Innovationspolitisk Udvalg

Forsknings- og Innovationspolitisk udvalg drøfter og formulerer fælles standpunkter og politiske budskaber, som kan danne afsæt for Danske Universiteters fælles udspil og politiske markeringer inden for forskning og innovationsområdet

Læs Forsknings- og Innovationspolitisk udvalgs forretningsorden

Medlemmer:

 • Dekan Lars Bo Nielsen (Formand)
  Aarhus Universitet
  87 15 20 07
  larsbo @ au.dk
 • Prorektor Peter Kjær (Næstformand)
  Roskilde Universitet
  46 74 20 50
  prorektor @ ruc.dk
 • Dekan Jacob Graff Nielsen
  Københavns Universitet
  35 33 18 03
  Jacob.Graff.Nielsen @ ku.dk
 • Dekan Henrik Bindslev
  Syddansk Universitet
  65 50 73 02
  hebi @ tek.sdu.dk
 • Dekan Mogens Rysholt Poulsen
  Aalborg Universitet
  99 40 20 06
  dekan-engineering @ adm.aau.dk
 • Prorektor Rasmus Larsen
  Danmarks Tekniske Universitet
  45 25 10 10
  DTU-provost @ adm.dtu.dk
 • Forskningsdekan Søren Hvidkjær
  Copenhagen Business School
  38 15 20 20
  sh.research @ cbs.dk
 • Prorektor Jens Christian Godskesen
  IT-Universitetet
  72 18 52 76
  jcg @ itu.dk

Observatører:

Universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind
tbv @ sdu.dk

Sekretær:

Inie Nør Madsen (im @ dkuni.dk) & Jonas Langeland Pedersen (jp @ dkuni.dk)

 

 

 

X