Forskningspolitisk Udvalg

Forskningspolitisk udvalg drøfter og formulerer fælles standpunkter og politiske budskaber, som kan danne afsæt for Danske Universiteters fælles udspil og politiske markeringer inden for forskningsområdet

Læs Forskningspolitisk udvalgs forretningsorden

Medlemmer:

 • Dekan Lars Bo Nielsen (Formand)
  Aarhus Universitet
  87 15 20 07
  larsbo @ au.dk
 • Prorektor Peter Kjær (Næstformand)
  Roskilde Universitet
  46 74 20 50
  prorektor @ ruc.dk
 • Dekan Jacob Graff Nielsen
  Københavns Universitet
  35 33 18 03
  Jacob.Graff.Nielsen @ ku.dk
 • Dekan Henrik Bindslev
  Syddansk Universitet
  65 50 73 02
  hebi @ tek.sdu.dk
 • Dekan Mogens Rysholt Poulsen
  Aalborg Universitet
  99 40 20 06
  dekan-engineering @ adm.aau.dk
 • Prorektor Rasmus Larsen
  Danmarks Tekniske Universitet
  45 25 10 10
  DTU-provost @ adm.dtu.dk
 • Forskningsdekan Søren Hvidkjær
  Copenhagen Business School
  38 15 20 20
  sh.research @ cbs.dk
 • Prorektor Jens Christian Godskesen
  IT-Universitetet
  72 18 52 76
  jcg @ itu.dk

Observatører:

Universitetsdirektør Arnold Boon
boon @ au.dk

Sekretær:

Inie Nør Madsen (im @ dkuni.dk)

 

 

 

X