STATISTIK OG UDGIVELSER

 

Tal om Danske Universiteter

Danske Universiteter modtager ofte spørgsmål om alt fra universiteternes økonomi til tidsforbrug på undervisning. Mange af spørgsmålene besvarer vi i vores årlige udgivelse “Tal om Danske Universiteter”, der giver et overblik over universiteternes vilkår, aktiviteter og resultater.

Det Statistiske Beredskab

Danske Universiteter offentliggør hvert år nøgletal for sektorens aktiviteter i Universiteternes Statistiske Beredskab.

Kommercialiseringsstatistik

Den årlige kommercialiseringsstatistik belyser universiteternes indsats og resultater med teknologioverførsel og vidensamarbejde med erhvervslivet.

Publikationer

Læs Danske Universiteters publikationer.

Viden Skaber Danmark

Med Viden Skaber Danmark har Danske Universiteter formuleret en række fælles ambitioner for de otte danske universiteters rolle i samfundet.

Mød Universiteternes Internationale Studerende 

Mød de internationale studerende der bidrager til Danmark.