Innotech

InnoTech-gruppen er Danske Universiteters arbejdsgruppe om innovation i og teknologioverførsel. Gruppen er universiteternes forum for drøftelse af universiteternes indsats for teknologi og innovation og fungerer samtidig som styregruppe for Det Nationale Netværk for Teknologioverførsel. Gruppen består af en formand der udpeges af Universitetsdirektørudvalget, samt af ledende medarbejdere fra de otte universiteter.

Læs kommissorium for InnoTech-gruppen.

Medlemmer:

  • Søren E. Frandsen (formand)
   Syddansk Universitet
   sfr @ sdu.dk
  • Kontorchef Karen Laigaard
   Københavns Universitet
   kala @ adm.ku.dk
  • Funktionschef Anette Poulsen Miltoft
   Aarhus Universitet
   apm @ au.dk
  • Teamleder Thomas Schmidt
   Syddansk Universitet
   thos @ sdu.dk
  • Chefkonsulent Kirsten Dybvad Mikkelsen
   Roskilde Universitet
   kmi @ ruc.dk
  • Innovationsdirektør Dorte Stigaard
   Aalborg Universitet
   innodir @ aau.dk
  • Underdirektør Jakob Fritz Hansen
   Danmarks Tekniske Universitet
   jfh @ adm.dtu.dk
  • Afdelingsleder Mette Kuhlen Gullach
   Copenhagen Business School
   mkg.legal @ cbs.dk
  • Seniorrådgiver Anne Kathrine Holm Eriksen
   IT-Universitetet
   akho @ itu.dk
  • Sektionschef Eva Friis Sunesen
   Region Hovedstaden
   eva.friis.sunesen @ regionh.dk

   

   

  Sekretærer: Nikolaj Helm-Petersen (nhp @ dkuni.dk) og Lea Rosa Kvist (lr @ dkuni.dk)

X