Innotech

InnoTech-gruppen er Danske Universiteters arbejdsgruppe om innovation i og teknologioverførsel. Gruppen er universiteternes forum for drøftelse af universiteternes indsats for teknologi og innovation og fungerer samtidig som styregruppe for Det Nationale Netværk for Teknologioverførsel. Gruppen består af en formand samt af ledende medarbejdere fra de otte universiteter.

 

Medlemmer:

  • Søren E. Frandsen (formand)
   Syddansk Universitet
   sfr @ sdu.dk
  • Kontorchef Karen Laigaard
   Københavns Universitet
   kala @ adm.ku.dk
  • Funktionschef Anette Poulsen Miltoft
   Aarhus Universitet
   apm @ au.dk
  • Teamleder Thomas Schmidt
   Syddansk Universitet
   thos @ sdu.dk
  • Chefkonsulent Kirsten Dybvad Mikkelsen
   Roskilde Universitet
   kmi @ ruc.dk
  • Områdeleder Peter Rasmussen
   Aalborg Universitet
   Pra @ adm.aau.dk
  • Chef for DTU Tech Peter Sylvest Nielsen
   Danmarks Tekniske Universitet
   psyl @ adm.dtu.dk
  • Afdelingsleder Mette Kuhlen Gullach
   Copenhagen Business School
   mkg.legal @ cbs.dk
  • Senior Legal Counsel and Team Leader Lene Dahl Prahm
   IT-universitetet
   lepr @ ITU.dk
  • Chef for Finansiering og Forretningsudvikling Karin Kindt-Larsen
   Region Hovedstaden
   karin.kindt-larsen@regionh.dk

   

   

  Sekretær: Jonas Langeland Pedersen (jp @ dkuni.dk)

X