Innotech

InnoTech-gruppen er Danske Universiteters arbejdsgruppe om innovation i og teknologioverførsel. Gruppen er universiteternes forum for drøftelse af universiteternes indsats for teknologi og innovation og fungerer samtidig som styregruppe for Det Nationale Netværk for Teknologioverførsel. Gruppen består af en formand samt af ledende medarbejdere fra de otte universiteter.

Læs kommissorium for Innotech.

Medlemmer:

  • Direktør Jakob Fritz Hansen (forperson)
   Danmarks Tekniske Universitet
   jfha @ dtu.dk
  • Kontorchef Karen Laigaard
   Københavns Universitet
   kala @ adm.ku.dk
  • Funktionschef Anette Poulsen Miltoft
   Aarhus Universitet
   apm @ au.dk
  • Teamleder Thomas Schmidt
   Syddansk Universitet
   thos @ sdu.dk
  • Head of Tech Transfer & Senior Business Unit Manager Rune Egedal Westergaard
   Roskilde Universitet
   rew @ ruc.dk
  • Områdeleder Peter Rasmussen
   Aalborg Universitet
   Pra @ adm.aau.dk
  • Senior Executive Legal Officer Line Hell Hansen
   Danmarks Tekniske Universitet
   lihha @ dtu.dk
  • Head of Research Support Jane Finnerup Johnsen
   Copenhagen Business School
   jfj.reseach @ cbs.dk
  • Senior Legal Counsel and Team Leader Lene Dahl Prahm
   IT-universitetet
   lepr @ ITU.dk

   

   

  Sekretær: Pil Zülow (pilz @ dkuni.dk)