Innovationspolitisk udvalg

Innovationspolitisk udvalg drøfter og formulerer fælles standpunkter og politiske budskaber, som kan danne afsæt for Danske Universiteters fælles udspil og politiske markeringer inden for innovations- og erhvervsområdet.

Medlemmer
Vicedirektør Kim Brinckmann, (Formand)
Københavns Universitet
35 33 26 10
kim.brinckmann @ adm.ku.dk

Innovationsdirektør Dorte Stigaard (Næstformand)
Aalborg Universitet
99 40 20 15
innodir @ aau.dk

Erhvervsdirektør Lone Ryg Olsen
Aarhus Universitet
20 76 76 79
lro @ au.dk

Chef for Research & Innovation Organisation Søren E. Frandsen
Syddansk Universitet
65 50 10 75
sfr @ sdu.dk

Vicedirektør, Elisabeth Hvas
Roskilde Universitet
46 74 33 93
eh @ ruc.dk

Koncerndirektør Marianne Thellersen
Danmarks Tekniske Universitet
40 51 44 10
mthel @ dtu.dk

Head of Reseach Support Jane Finnerup Johnson
Copenhagen Business School
28 93 69 24
jfj.research @ cbs.dk

Prorektor Jens Christian Godskesen
IT-Universitetet
72 18 52 76
jcg @ itu.dk

Sekretær: Jonas Langeland Pedersen (jp @ dkuni.dk)

X