Innovationspolitisk udvalg

Innovationspolitisk udvalg drøfter og formulerer fælles standpunkter og politiske budskaber, som kan danne afsæt for Danske Universiteters fælles udspil og politiske markeringer inden for innovations- og erhvervsområdet.

Forretningsorden for innovationspolitisk udvalg.

Medlemmer

Koncerndirektør Marianne Thellersen, (Forperson)
Danmarks Tekniske Universitet
40 51 44 10
mthel @ dtu.dk

Vicedirektør Andreas Blohm Graversen
Københavns Universitet
35 33 48 44
agr @ adm.ku.dk

Erhvervsdirektør Lone Ryg Olsen
Aarhus Universitet
20 76 76 79
lro @ au.dk

Chef for Research & Innovation Organisation Søren E. Frandsen
Syddansk Universitet
65 50 10 75
sfr @ sdu.dk

Vicedirektør, Elisabeth Hvas
Roskilde Universitet
46 74 33 93
eh @ ruc.dk

Innovationsdirektør Mads Bang
Aalborg Universitet
madsbang @ adm.aau.dk

Prodekan for Innovation og Impact Morten Irgens
Copenhagen Business School
mi.cse @ cbs.dk

Prorektor Jens Christian Godskesen
IT-Universitetet
72 18 52 76
jcg @ itu.dk

 

Sekretær: Pil Zülow (pilz @ dkuni.dk)