UNIVERSITETERNES STATISTISKE BEREDSKAB

Danske Universiteter offentliggør hvert år nøgletal for sektorens aktiviteter i Universiteternes Statistiske Beredskab.

Beredskabet bliver indberettet i to faser. Studienøgletallene (studieaktivitet, gennemførsel og internationalisering) offentliggøres i marts måned, mens de øvrige nøgletal (indtægter, personale, balance, bygninger, forskeruddannelse og samarbejde) offentliggøres i juli måned.

Universiteternes Statistiske Beredskab har eksisteret siden 2005. Datamaterialet er nu så udviklet, at det er muligt at offentliggøre tabellerne som tidsserier. Det statistiske Beredskab offentliggøres derfor som tidsserie-tabeller fra 2007 og frem. Disse tabeller er hhv. opdelt i en samlet sektorudgave og en udgave med tabellerne for de otte universiteter placeret som separate ark i projektmappen.

Nøgletal Samlet Sektor De Enkelte Universiteter
Indtægter Hent tabel Hent tabel
Personale Hent tabel (2021-2022)
Hent tabel (2007-2020)
Hent tabel (2021-2022)
Hent tabel (2007-2020)
Balance Hent tabel Hent tabel
Bygninger Hent tabel Hent tabel
Studieaktivitet Hent tabel Hent tabel
Gennemførelse Ikke opgjort Hent tabel
Internationalisering Hent tabel Hent tabel
Forskeruddannelse Hent tabel Hent tabel
Samarbejde Hent tabel Hent tabel

Brugere af Universiteternes Statistiske Beredskab opfordres til at konsultere læsevejledningen og noteapparatet nedenfor. Ved eventuelle spørgsmål kan der rettes henvendelse til Daniel Wie Krog på dw@dkuni.dk.

Se læsevejledning/definitionsmanualen for 2023 (blot studietal) og 2022.

Nyeste noter /bemærkninger: 2023.

Ældre noter og definitionsmanualer kan tilgås via dette link.

I vores arkiv kan ældre nøgletal og data findes.

X