Forskningsbaseret myndighedsbetjening (FFM)

Forum for Forskningsbaseret Myndighedsbetjening (FFM) har som formål at være rådgivende organ for Rektorkollegiet om forhold, der relaterer sig til universiteternes varetagelse af myndighedsopgaver.

Læs kommissorium for Forum for Forskningsbaseret Myndighedsbetjening.

Forum for Forskningsbaseret Myndighedsbetjening udarbejdede i 2009 en hvidbog, der beskriver principperne for den forskningsbaserede myndighedsbetjening. Hvidbogen kan ses her.

Medlemmer:

 • Prodekan Kurt Nielsen (Formand)
  Aarhus Universitet
  87 15 13 61
  kni @ adm.au.dk
 • Prodekan Erik Bisgaard Madsen
  Københavns Universitet
  35 33 20 11
  profor @ life.ku.dk
 • Direktør Morten Grønbæk
  Syddansk Universitet
  65 50 77 00
  mg @ si-folkesundhed.dk
 • Direktør Thorkild Ærø
  Aalborg Universitet
  99 40 22 61
  tka @ sbi.dk
 • Prorektor Rasmus Larsen
  Danmarks Tekniske Universitet
  45 25 10 10
  dtu-provost @ dtu.dk
 • Direktør Hanne Bach
  Aarhus Universitet
  87 15 13 48
  hba @ dce.au.dk

Sekretær: Inie Nør Madsen (im @ dkuni.dk) & Jonas Langeland Pedersen (jp @ dkuni.dk)

X