Danske universiteters internationale arbejde

Internationalisering er et grundvilkår for alle moderne universiteter – ikke mindst de otte danske, der både på forsknings- og uddannelsesområdet er tæt knyttet til og stærkt afhængig af, den internationale udvikling.

Eksempelvis er EU’s forsknings- og uddannelsesprogrammer en stadigt mere betydelig kilde til finansiering, og den europæiske Bologna-proces har siden 1999 sat grundlæggende aftryk på de danske videregående uddannelsers opbygning.

Danske Universiteter er derfor involveret i en lang række internationale organisationer og internationalt orienterede projekter. Danske Universiteter arbejder også for at sikre gode vilkår for udenlandske studerende og forskere, der tager ophold ved de danske universiteter. Desuden administrerer Danske Universiteter to aftaler om forskerudveksling.