Arbejdsgruppen vedr. forskeruddannelse

Arbejdsgruppe vedr. forskeruddannelse har bl.a. til opgave at drøfte de indgåede aftaler vedr. nationalt samarbejde om ph.d.-kurser.

Se kommissorium for arbejdsgruppe vedr. forskeruddannelse.

Medlemmer:

 • Professor og Ph.d.-skoleleder Jørn Wulff Helge
  Københavns Universitet
  28 75 75 06
  jhelge @ sund.ku.dk
 • Prodekan Anne Marie Kragh Pahuus
  Aarhus Universitet
  23 28 78 96
  amp @ au.dk
 • Formand for Ph.d. koordineringsudvalget
  Kirsten Ohm Kyvik
  Syddansk Universitet
  65 50 30 46
  Kkyvik @ health.sdu.dk
 • Professor Mads Græsbøll Christensen
  Aalborg Universitet
  99 40 97 93
  mgc @ create.aau.dk
 • Prorektor Peter Kjær
  Roskilde Universitet
  20 77 59 74
  prorektor @ ruc.dk
 • Dekan Philip Binning
  Danmarks Tekniske Universitet
  45 25 10 70
  DTU-GraduateDean @ dtu.dk
 • Head of PhD School, Assistant Professor, Anette Boom
  Copenhagen Business School
  38 15 25 93
  ab.eco @ cbs.dk
 • Head of PhD School, associate professor, Sisse Finken
  IT- universitetet
  72 18 50 81
  sisf @ itu.dk

Observatør:

 • Ph.d.-skoleleder Claus Pedersen
  Arkitektskolen Aarhus
  8936 0227
  cpp @ aarch.dk

Sekretær:  Inie Nør Madsen (im @ dkuni.dk) & Jonas Langeland Pedersen (jp @ dkuni.dk)

X