Arbejdsgruppen vedr. forskeruddannelse

Arbejdsgruppe vedr. forskeruddannelse har bl.a. til opgave at drøfte de indgåede aftaler vedr. nationalt samarbejde om ph.d.-kurser.

Se kommissorium for arbejdsgruppe vedr. forskeruddannelse.

Medlemmer:

 • Dekan Philip Binning (formand)
  Danmarks Tekniske Universitet
  45 25 10 70
  DTU-GraduateDean @ dtu.dk
 • Professor og Ph.d.-skoleleder Rikke Buhl
  Københavns Universitet
  35 33 29 94
  rib @ sund.ku.dk
 • Prodekan David Lundbek Egholm
  Aarhus Universitet
  23 35 18 31
  egholm @ au.dk
 • Institutleder
  Per Krogh Hansen
  Syddansk Universitet
  65 52 14 51
  pkha @ sdu.dk
 • Professor Linda Lundgaard Andersen
  Roskilde Universitet
  46 74 26 71
  lla @ ruc.dk
 • Professor Henrik Halkier
  Aalborg Universitet
  20 76 20 04
  halkier @ ikl.aau.dk
 • Head of PhD School, Associate Professor, Anette Boom
  Copenhagen Business School
  38 15 25 93
  ab.eco @ cbs.dk
 • Head of PhD School, Professor, Espen Aarseth
  IT- universitetet
  72 18 50 45
  aarseth @ itu.dk

Observatør:

 • Ph.d.-skoleleder Claus Pedersen
  Arkitektskolen Aarhus
  8936 0227
  cpp @ aarch.dk

Sekretær:  Pil Zülow (pilz@dkuni.dk)

X