Arbejdsgruppen vedr. forskeruddannelse

Arbejdsgruppe vedr. forskeruddannelse har bl.a. til opgave at drøfte de indgåede aftaler vedr. nationalt samarbejde om ph.d.-kurser.

Se kommissorium for arbejdsgruppe vedr. forskeruddannelse.

Medlemmer:

 • Dekan Philip Binning (formand)
  Danmarks Tekniske Universitet
  45 25 10 70
  DTU-GraduateDean @ dtu.dk
 • Professor og Ph.d.-skoleleder Hans Bräuner-Osborne
  Københavns Universitet
  35 33  44 69
  hbo @ sund.ku.dk
 • Prodekan David Lundbek Egholm
  Aarhus Universitet
  23 35 18 31
  egholm @ au.dk
 • Institutleder
  Per Krogh Hansen
  Syddansk Universitet
  65 52 14 51
  pkha @ sdu.dk
 • Professor Linda Lundgaard Andersen
  Roskilde Universitet
  46 74 26 71
  lla @ ruc.dk
 • Professor Mads Græsbøll Christensen
  Aalborg Universitet
  99 40 97 93
  mgc @ create.aau.dk
 • Head of PhD School, Associate Professor, Anette Boom
  Copenhagen Business School
  38 15 25 93
  ab.eco @ cbs.dk
 • Head of PhD School, Associate Professor, Sisse Finken
  IT- universitetet
  72 18 50 81
  sisf @ itu.dk

Observatør:

 • Ph.d.-skoleleder Claus Pedersen
  Arkitektskolen Aarhus
  8936 0227
  cpp @ aarch.dk

Sekretær:  Line Lerstrup (ll@dkuni.dk)

X