Ph.d.-gruppen

Arbejdsgruppe vedr. forskeruddannelse har bl.a. til opgave at drøfte de indgåede aftaler vedr. nationalt samarbejde om ph.d.-kurser.

Se kommissorium for arbejdsgruppe vedr. forskeruddannelse.

Medlemmer:

 • Dekan Johnny Laursen (formand)
  Aarhus Universitet
  87 16 23 38
  dekan.arts @ au.dk
 • Professor og Ph.d.-skoleleder Jørn Wulff Helge
  Københavns Universitet
  28 75 75 06
  jhelge @ sund.ku.dk
 • Prodekan Lise Wogensen Bach
  Aarhus Universitet
  87 15 20 12
  lwb @ ki.au.dk
 • Ph.d.-skoleleder Hans Jørn Kolmos
  Syddansk Universitet
  65 41 47 95
  hans.joern.kolmos @ rsyd.dk
 • Professor Christian Søndergaard Jensen
  Aalborg Universitet
  99 40 89 00
  csj @ cs.aau.dk
 • Prorektor Peter Kjær
  Roskilde Universitet
  20 77 59 74
  prorektor @ ruc.dk
 • Dekan Philip Binning
  Danmarks Tekniske Universitet
  45 25 10 70
  DTU-GraduateDean @ dtu.dk
 • Lektor Troels Michael Lilja
  Copenhagen Business School
  38 15 38 29
  tml.jur @ cbs.dk
 • Head of PhD School, associate professor Laura Beloff
  IT- universitetet
  Tlf. 72185055
  lbel @ itu.dk

Observatør:

 • Lektor Anne Louise Bang
  Designskolen Kolding
  22 64 74 02
  alb @ dskd.dk

Sekretær: Lea Rosa Kvist (lr @ dkuni.dk) og Nikolaj Helm-Petersen (nhp @ dkuni.dk)