Pressemeddelelse / 6. november 2018

Med Danske Universiteter i spidsen går 800 europæiske universiteter nu i samlet flok til EU’s konkurrencekommissær med et klart budskab: Grib ind over for den håndfuld af internationale forlag, som sidder tungt på de anerkendte forskningstidsskrifter og presser priserne for at publicere i vejret.

– I dag sidder ganske få forlag på en meget stor del af markedet for forskningspublikation. Det er monopollignende forhold, der har presset priserne opad. Det er dybt problematisk, udtaler Jesper Langergaard, direktør for Danske Universiteter.

Pressemeddelelse / 17. september 2018

Ministerens udspil til fremtidens universitetsuddannelser har gode initiativer, der bidrager til større fleksibilitet for de studerende. Særligt er Danske Universiteter glade for det forlængede retskrav, udvidet erhvervskandidatordning og afskaffelsen af 1,08-bonussen for hurtig studiestart.

Udspillet har også gode ambitioner om øget kvalitet, som desværre hænger dårligt sammen med regeringens fortsatte besparelser på uddannelsesområdet, mener Anders Bjarklev, Formand for Rektorkollegiet.

Debatindlæg / 10. september 2018

Det er muligt, at Danmark bliver vært for starten på Tour de France i 2021, men der er ingen førertrøje i sigte for danske universiteter de næste fire år. Det er både ærgerligt og kortsigtet, at uddannelse og forskning nok tales op politisk, men samtidig igen og igen beskæres nedefra.

– Universiteterne går gerne efter den gule førertrøje i uddannelse, udvikling, vækst og arbejdspladser. Men det kræver, at Christiansborg holder op med at lukke luften ud af vores dæk, skriver Direktør Jesper Langergaard på altinget.dk.

Debatindlæg / 3. september 2018

Regeringen vil pålægge universiteterne at reducere antallet af pladser på de engelsksprogede uddannelser med 1.000 studerende. Det er kortsigtet og uambitiøst – og slet ikke en løsning på den egentlige udfordring: at fastholde de internationale studerende på det danske arbejdsmarked.

Det vil vi gerne arbejde mere med, for internationalisering er en gevinst for både uddannelser, forskning og ikke mindst bundlinjen i dansk økonomi, skriver bestyrelsesformændene for de otte danske universiteter.

X