Pressemeddelelse / 17. september 2018

Ministerens udspil til fremtidens universitetsuddannelser har gode initiativer, der bidrager til større fleksibilitet for de studerende. Særligt er Danske Universiteter glade for det forlængede retskrav, udvidet erhvervskandidatordning og afskaffelsen af 1,08-bonussen for hurtig studiestart.

Udspillet har også gode ambitioner om øget kvalitet, som desværre hænger dårligt sammen med regeringens fortsatte besparelser på uddannelsesområdet, mener Anders Bjarklev, Formand for Rektorkollegiet.

Debatindlæg / 10. september 2018

Det er muligt, at Danmark bliver vært for starten på Tour de France i 2021, men der er ingen førertrøje i sigte for danske universiteter de næste fire år. Det er både ærgerligt og kortsigtet, at uddannelse og forskning nok tales op politisk, men samtidig igen og igen beskæres nedefra.

– Universiteterne går gerne efter den gule førertrøje i uddannelse, udvikling, vækst og arbejdspladser. Men det kræver, at Christiansborg holder op med at lukke luften ud af vores dæk, skriver Direktør Jesper Langergaard på altinget.dk.

Debatindlæg / 3. september 2018

Regeringen vil pålægge universiteterne at reducere antallet af pladser på de engelsksprogede uddannelser med 1.000 studerende. Det er kortsigtet og uambitiøst – og slet ikke en løsning på den egentlige udfordring: at fastholde de internationale studerende på det danske arbejdsmarked.

Det vil vi gerne arbejde mere med, for internationalisering er en gevinst for både uddannelser, forskning og ikke mindst bundlinjen i dansk økonomi, skriver bestyrelsesformændene for de otte danske universiteter.

Pressemeddelelse / 30. august 2018

Regeringens finanslovsforslag 2019 forlænger og forværrer de seneste års udhuling af de danske universitetsuddannelser.  De årlige nedskæringer uden udløbsdato og usikre planer om politisk styring af de ”omprioriterede midler” fra 2022 tvinger universiteterne til fortsat at spare milliardbeløb på uddannelse.

– Det er både ærgerligt og kortsigtet, at regeringen fastholder og udbygger de massive besparelser på uddannelsesområdet. Uanset hvordan man forsøger at sælge det her forslag, er resultatet syv mere og mere magre år efterfulgt af fortsat økonomisk usikkerhed og strammere politisk styring, siger  Anders Bjarklev, formand for Rektorkollegiet ved Danske Universiteter

X