Pressemeddelelse / 12. februar  2018

Danske Universiteter iværksætter i fællesskab med Danske Studerendes Fællesråd en undersøgelse, der skal afdække studerendes oplevelser af seksuel chikane på universiteterne.

Omfanget af seksuel chikane og krænkelser af studerende på danske universiteter skal kortlægges. Det er den klare, fælles holdning fra de studerende og fra universiteterne.

Debatindlæg / 18. januar 2018

Dansk Folkeparti vil have udlændinge til at tage fag på dansk. Men det vil være et benspænd i kampen om de dygtigste internationale talenter og til skade for dansk økonomi og forskning, mener DI og Danske Universiteter.

– Hvis Dansk Folkepartis forslag bliver en realitet, kommer Danmark til at spænde ben for sig selv i kapløbet om de dygtigste internationale talenter. Og det går ud over dansk økonomi, virksomhedernes konkurrenceevne og universiteternes kvalitet.

Pressemeddelelse / 5. december 2017

Danske Universiteter mener, at regeringen med sin nye forsknings- og innovationsstrategi anerkender forskningens store betydning for det danske samfund.

– Det er glædeligt, at regeringen bruger en bred definition af forskningens bidrag. Forskning handler om jobs og produktivitet, men også om forståelse og indsigt og ikke mindst hvordan vi former fremtiden. Og vi skal være ambitiøse hele vejen rundt, siger Anders Bjarklev, formand for Rektorkollegiet under Danske Universiteter og rektor for DTU.

Pressemeddelelse /  24. november 2017

Det nye bevillingssystem er alt andet end enkelt. Det indeholder dobbeltstyring, øget politisk styring samt problematisk brug af spørgeskemaer i fordeling af midler, mener Danske Universiteter.

Endvidere ændrer reformen ikke på, at uddannelserne fortsat er underfinansierede, fastslår Anders Bjarklev, Formand for Rektorkollegiet

X