Pressemeddelelse / 11. december 2018

Internationale studerende, der tager en universitetsuddannelse i Danmark og efterfølgende finder job, er en stor gevinst for det danske samfund.

Universiteterne og Dansk Industri går derfor i partnerskab med Danske Studerendes Fællesråd og Dansk Erhverv for at styrke fastholdelsen af internationale dimittender på det danske arbejdsmarked

”Vi kan, og vi skal blive bedre til at fastholde internationale studerende på det danske arbejdsmarked. For de er ikke kun værdifulde for universiteterne, de er også stor ressource for dansk erhvervsliv,” siger Bente Merete Stallknecht, prorektor på Københavns Universitet og formand for partnerskabet.

”Internationale studerende er en god forretning for Danmark, men den kan blive endnu bedre. I en tid med faldende ungdomsårgange herhjemme og mangel på arbejdskraft inden for en række områder, er de internationale dimittender en talentpool, som vi skal have det bedste ud af,” siger Mette Fjord Sørensen, Chef for forskning, videregående uddannelse og mangfoldighed, Dansk Industri

Pressemeddelelse / 6. december 2018

Ny aftale om fleksible universitetsuddannelser rummer gode initiativer, som vil give de studerende flere muligheder, mener Danske Universiteter.

“Det er godt, at de studerendes retskrav nu kommer til at gælde tre år. Det giver de studerende mulighed for at prøve arbejdsmarkedet af, uden de mister retten til at fortsætte på en kandidatuddannelse. Danske universiteter er også glade for, at erhvervskandidatordningen udvides, så flere studerende kan kombinere job og uddannelse, og for at hurtigstartsbonussen afskaffes, så man ikke længere belønner fart frem for faglighed,”siger Anders Bjarklev, formand for Rektorkollegiet.

“Vi er glade for, at aftalen fastslår, at den 2-årige kandidatuddannelse fortsat vil være hovedvejen på universiteterne. Vi oplever generelt en efterspørgsel efter mere viden, ikke mindre, men vi går konstruktivt ind i det her, og så må vi se, om virksomhederne efterspørger denne uddannelse.”

Pressemeddelelse / 28. november 2018

I en ny undersøgelse lavet for Danske Studerendes Fællesråd og Danske Universiteter svarer 1.194 studerende på danske universiteter at de har oplevet uønsket seksuel adfærd, chikane eller krænkelser under deres studietid. Undersøgelsen, der er foregået via et spørgeskema sendt til 150.000 indskrevne studerende i maj 2018, giver ny viden om karakteren og oplevelserne af uønsket seksuel adfærd på universiteterne.

“Vi skal tale åbent om denne problematik og sammen med de studerende etablere en kultur, der klart siger fra over for denne adfærd. Der er ting, vi skal gøre bedre, det er vi i gang med, og det kan den her rapport hjælpe os videre med, siger Anders Bjarklev, formand for Danske Universiteters rektorkollegie.

“Vi er berørte af de historier, som undersøgelsen har afdækket, og vi tager resultaterne meget alvorligt. Studerende bør kunne forvente et studiemiljø, hvor de ikke oplever chikane eller overgreb”, siger forkvinde for Danske Studerendes Fællesråd, Sana Mahin Doost.

Debatindlæg / 29. November 2018

Det kræver ny politisk vilje og mod, hvis dansk forskning fortsat skal konkurrere med de bedste i verden. Derfor bør politikerne sætte større visioner for den offentlige danske forskningsfinansiering.

Det skriver Formand for rektorkollegiet Anders Bjarklev som indspark til den aktuelle debat om forskningsmidlernes prioritering i kølvandet på forliget om forskningsreserven den 1. november.

X