De unge har fortsat stor lyst til at uddanne sig

93.388 unge har i år søgt ind på en videregående uddannelse i 2021. Det er et mindre fald i forhold til den ekstraordinært høje søgning, som de videregående uddannelser oplevede sidste år. Søgningen er dog stadig meget høj sammenlignet med årene forinden.

Det glæder formand for Rektorkollegiet og rektor på DTU Anders Bjarklev, at de unge trods en begyndende højkonjunktur fortsat i høj grad søger mod en videregående uddannelse.

”Vi har set en øget lyst til uddanne sig i Corona-tiden, og på trods af et mindre forventeligt fald i søgningen, holder tendensen også nu, mens vi nærmer os mere normale tilstande i Danmark og verden omkring os. Det er naturligvis glædeligt,” siger Anders Bjarklev. 

Læs mere

Politisk aftale vil betyde, at færre får mulighed for at læse på universitetet

Danske Universiteter er enige i den overordnede ambition, som den politiske aftale ”Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark”  forsøger at adressere. Men der er en række bekymringer, både omkring begrænsning af optaget på universiteterne, uddannelsesmuligheder for unge i fremtiden, og de besparelser, som universiteterne pålægges med aftalen.

”Vi har naturligvis respekt for, at der er en politisk aftale. Men det ærgrer os, at man udarbejder en så stor reform med så langtrækkende konsekvenser på så kort tid og med så lille inddragelse af uddannelserne og virksomhederne.” siger Anders Bjarklev, formand for Danske Universiteter og rektor på DTU.

Læs mere

Universiteter klar med model for flere studerende til mindre byer

Danske Universiteter lægger op til at etablere nye uddannelseskollegier i hele landet med op til 100 studerende, hvor de får både uddannelse og erhvervserfaring. Den første bliver placeret i Skiveområdet med DTU som initiativtager.

De nye tilbud skal bestå af kollegier, praktikpladser, innovationscentre og et studiemiljø til alle indskrevne universitetsstuderende og ph.d.studerende i mindre byer på flere forskellige uddannelser.

Læs mere

Udtalelse fra Danske Universiteter i forbindelse med den aktuelle debat om forskningsfrihed og aktivisme i forskning

Det gør stort indtryk, når mere end 3000 forskere tilslutter sig et åbent brev til regeringen, hvor de udtrykker deres bekymring over Folketingets vedtagelse af et forslag om »Overdreven aktivisme i visse forskningsmiljøer« d. 1. juni 2020…

Og som universitetsledelse mener vi ikke, at der er grundlag for at problematisere hele felter på den måde, som det er sket de seneste måneder og i forbindelse med forespørgselsdebatten i Folketinget….

Læs mere

PM: Sammen om at få nyuddannede i job

Pressemeddelelse fra Danske Universiteter 4. juni 2021.

Samtlige danske universiteter er gået sammen om et online karrierevent Danish Academic Job Fair, som løber af stablen den 8. juni. 2021.

Målet er at skabe et bedre og hurtigere match mellem nyuddannede fra universiteterne og virksomheder.

Læs mere

DI og Danske Universiteter: Inddrag os i udviklingen af Danmark

Der er store økonomiske udfordringer i udspillet. Udflytninger giver ”smådriftsbagdele”. Mens samlede udbud giver god udnyttelse af fysiske faciliteter som undervisningslokaler og laboratorier vil små decentrale udbud være forholdsvis dyrere. Med den foreslåede finansiering vil det flere steder være billigere for den enkelte institution at lukke ned for pladsen end at udflytte den. Men det bliver dyrere for Danmark.

Læs mere

Pressemeddelelse vedr. regeringsudspil om decentrale uddannelser

Danske Universiteter hilser intentionen bag regeringens udspil velkomment, men er bekymret over om de foreslåede løsningsforslag har for mange og for store bivirkninger.

Læs mere
X