Universiteter klar med model for flere studerende til mindre byer

Danske Universiteter lægger op til at etablere nye uddannelseskollegier i hele landet med op til 100 studerende, hvor de får både uddannelse og erhvervserfaring. Den første bliver placeret i Skiveområdet med DTU som initiativtager.

De nye tilbud skal bestå af kollegier, praktikpladser, innovationscentre og et studiemiljø til alle indskrevne universitetsstuderende og ph.d.studerende i mindre byer på flere forskellige uddannelser.

Læs mere

Udtalelse fra Danske Universiteter i forbindelse med den aktuelle debat om forskningsfrihed og aktivisme i forskning

Det gør stort indtryk, når mere end 3000 forskere tilslutter sig et åbent brev til regeringen, hvor de udtrykker deres bekymring over Folketingets vedtagelse af et forslag om »Overdreven aktivisme i visse forskningsmiljøer« d. 1. juni 2020…

Og som universitetsledelse mener vi ikke, at der er grundlag for at problematisere hele felter på den måde, som det er sket de seneste måneder og i forbindelse med forespørgselsdebatten i Folketinget….

Læs mere

PM: Sammen om at få nyuddannede i job

Pressemeddelelse fra Danske Universiteter 4. juni 2021.

Samtlige danske universiteter er gået sammen om et online karrierevent Danish Academic Job Fair, som løber af stablen den 8. juni. 2021.

Målet er at skabe et bedre og hurtigere match mellem nyuddannede fra universiteterne og virksomheder.

Læs mere

DI og Danske Universiteter: Inddrag os i udviklingen af Danmark

Der er store økonomiske udfordringer i udspillet. Udflytninger giver ”smådriftsbagdele”. Mens samlede udbud giver god udnyttelse af fysiske faciliteter som undervisningslokaler og laboratorier vil små decentrale udbud være forholdsvis dyrere. Med den foreslåede finansiering vil det flere steder være billigere for den enkelte institution at lukke ned for pladsen end at udflytte den. Men det bliver dyrere for Danmark.

Læs mere

Pressemeddelelse vedr. regeringsudspil om decentrale uddannelser

Danske Universiteter hilser intentionen bag regeringens udspil velkomment, men er bekymret over om de foreslåede løsningsforslag har for mange og for store bivirkninger.

Læs mere

Universiteternes aktiviteter i Danmark kortlagt

Universiteterne udbyder uddannelse og forskning i hele landet. Det viser en ny geografisk kortlægning af universiteternes aktiviteter, som Danske Universiteter har foretaget. 

Læs mere

Viden viser vejen ud af krisen

Debatindlæg bragt i Børsen 25. Marts 2021.  

Af Anders Bjarklev og Per Michael Johansen hhv. formand og næstformand for Rektorkollegiet, Danske Universiteter

Det er endnu for tidligt at opgøre konsekvenserne af covid-19 pandemien – både for økonomien og for samfundet bredere set.

Læs mere
X