Pressemeddelelse 15. juni 2020

Tirsdag den 16. juni tilbyder alle de danske universiteter i fællesskab deres nyuddannede kandidater et møde med organisationer og virksomheder. Det er første gang nogensinde, at et karriereevent samler alle studerende på de danske universiteter i mødet med virksomheder. Det sker under navnet Danish Academic Job Fair.

Danish Academic Job Fair tilrettelagt, som et online event. Baggrunden for dette er Corona-epidemien og nedlukningen af universiteterne, men det betyder samtidigt at studerende og virksomheder kan mødes på tværs af geografi i et langt større omfang end normalt.

Over 70 virksomheder har meldt sig på banen til et møde med nyuddannede kandidater fra de danske universiteter og de har alle konkrete jobåbninger med til nyuddannede. Der er repræsentanter fra både den offentlige og den private sektor med selskaber som Danfoss, Novo Nordisk, Lidl og Skattestyrelsen på listen.

”Coronasituationen har givet os en masse begrænsninger, men nogen gange bliver nye muligheder født på den måde. Jeg er utroligt glad for, at vi kan tilbyde et fælles mødested for alle studerende og virksomheder, og jeg håber, at det gør overgangen til arbejdsmarked lettere for de nyuddannede i en tid med stigende ledighed,” siger Berit Eika, prorektor på Aarhus universitet.

Virksomhederne er også glade for, at universiteterne gør en stor indsats for at skabe det gode match og for muligheden for at møde studerende fra alle universiteterne på en og samme gang.

Pressemeddelelse 10.juni 2020

Virksomheder og universiteter i Danmark samarbejder og skaber sammen konkurrenceevne og vækst i Danmark. Det viser nye tal i universiteternes kommercialiseringsstatistik, som offentliggøres onsdag af Danske Universiteter.

Tallene viser blandt andet, at universiteter og virksomheder de seneste 10 år har indgået over 2000 samarbejdsaftaler om året – sidste år blev der faktisk indgået lige nøjagtigt så mange, at det svarede til årstallet, nemlig 2019.

”Universiteternes forskning bliver fortsat bedre og mere relevant for de danske virksomheder. Jeg er stolt af, at vi år for år samarbejder i stort omfang til gavn for det danske samfund og vores fælles fremtid. Det gavner os alle – ikke mindst i den nuværende økonomiske situation,” siger Anders Bjarklev, formand for Danske Universiteters Rektorkollegium.

I Dansk Industri er man også glad for det omfattende samarbejde og så gerne endnu mere af det.

”Ny viden udgør en vigtig nøgle til innovation og derfor er det særdeles vigtigt, at vi skaber gode rammer for samarbejdet mellem virksomheder og universiteter. Over 2000 aftaler årligt er flot, men må ikke blive et loft. Vi skal have mest mulig gavn af den viden, som skabes på universiteterne,” siger Mette Fjord Sørensen underdirektør i Dansk Industri

De senere år har også budt på et øget antal licens, salg og optioner på immatrielle rettigheder. 2019 bød således på den største foreløbige top med intet mindre end 180 af slagsen.

Publikation 19. maj 2020

Universiteterne bidrager gennem information om deres uddannelser til, at flere unge vælger en universitetsuddannelse, der matcher deres behov, interesser og evner. Dermed bidrager universiteterne til at højne uddannelsesniveauet – og mindske frafaldet – i Danmark. Dette er udgangspunktet for disse principper. Universiteternes uddannelsesinformation vedrører bacheloruddannelser, kandidat- og masteruddannelser samt efter- og videreuddannelse. Information om universiteternes uddannelser skal være sober, retvisende og ajourført over for de potentielle studerende. Den skal endvidere være tilstræbt formuleret i et sprog, der er letforståeligt for modtagerne.

Universiteterne skal desuden tilse, at følgende principper overholdes:

  • Universiteternes bør altid henvise til de øvrige uddannelsesinstitutioner eller Studievalg, når det er relevant. Dette gælder fx ved forespørgsler om beslægtede bacheloruddannelser eller muligheder for at tage kandidat- eller master- uddannelser ved andre universiteter.
  • Universiteterne må ikke tage opmærksomheden fra hinandens digitale eller analoge uddannelsesinformation, herunder outdoor kampagner.
  • Universiteterne må ikke benytte negativ omtale af andre uddannelser eller uddannelsesinstitutioner.
  • Det enkelte universitet skal tilstræbe, at alle medarbejdere og studerende, der bedriver uddannelsesinformation på universitetets vegne, er bekendt med principperne.

Principperne er vedtaget i Danske Universiteters Rektorkollegium den 19. maj 2020

Principper for god information om universitetsuddannelser

Pressemeddelelse 12. marts 2020

Regeringen har onsdag aften meddelt, at studerende og ansatte på landets uddannelsesinstitutioner skal sendes hjem for at bremse smittespredning med Coronavirus i foreløbig to uger fra på fredag.

Fra de danske universiteternes side, opfordrer vi først og fremmest til, at både studerende og ansatte følger myndighedernes opfordring i forhold til adfærd og bliver hjemme allerede fra i dag, så vi undgår at sprede smitte med Covid-19 yderligere.

”Vi forventer, at både studerende og ansatte på landets universiteter vil udvise både samfundssind og forståelse for de tiltag, de bliver mødt med i den kommende tid, siger Anders Bjarklev, formand for Danske Universiteters rektorkollegium.

Med aflysningen af undervisningen forbereder alle universiteterne sig samtidig på at finde alternativer til den aflyste undervisning, eksempelvis ved hjælp af fjernundervisning eller ved at understøtte selvstudium.

Studerende på universiteterne vil kunne indhente information fra deres universitet om, hvorledes de skal forholde sig i forhold til aflysning af den planlagte undervisning, eksaminer og lignende.

”Vi står i en helt ny situation på alle universiteterne, hvor vi skal omstille os meget hurtigt. Vi arbejder på højtryk for at tilpasse os og kunne tilbyde alternativer til vores studerende,” siger Anders Bjarklev, formand for Danske Universiteters rektorkollegium.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har meddelt, at SU-udbetalingerne til studerende fortsætter uændret, idet studerende forventes fortsat at opretholde studieaktivitet hjemmefra i det omfang, det er muligt.

X