Pressemeddelelse fra Danske Universiteter 1. februar 2021

Danske Universiteter har sammen med Uddannelses- og Forskningsministeriet udarbejdet en række nye principper og anbefalinger, som skal hjælpe alle parter med at forstå og udfylde deres rolle, når universiteter samarbejder med omverdenen. Det har været helt centralt i arbejdet at sikre forskningens troværdighed og uvildighed.

Det eksterne samarbejde er værdifuldt for alle parter. Men med et stigende omfang og en øget kompleksitet, er der også behov for at sætte tydelige hegnspæle, så rollefordelingen i samarbejdet fastholdes, og forskningens uvildighed bevares.

De nye principper og anbefalinger sigter på at give parterne en klar rettesnor, så de bedre kan forstå og fastholde egne roller og ansvarsområder igennem et forskningssamarbejde eller i en situation, hvor universitetsansatte forskere yder rådgivning til eksterne parter.

Pressemeddelelse 26. januar 2021 English version here

 

Der skal være øjeblikkelig og gratis adgang til danske forskningspublikationer – også kaldet Open Access – lige så snart de er publiceret, og universiteterne vil ikke acceptere prisstigninger på læseadgang til andre landes forskningspublikationer.

Det var udgangspunktet, da Det Kgl. Bibliotek, på vegne af de danske universiteter, indledte forhandlinger med forlagsgiganten Elsevier i oktober 2020. Kravet lå i forlængelse af Danske Universiteters ambitioner om at styrke formidling og adgang til universiteternes forskning, så det kommer hele samfundet til gavn.

Efter en intensiv forhandlingsproces er der nu indgået en særdeles tilfredsstillende aftale, som både sikrer øjeblikkelig og gratis læseadgang til danske forskningspublikationer publiceret i Elsevier

Pressemeddelelse d. 9 oktober 2020

I Politiken fredag har næsten 700 ansatte på universiteter og professionshøjskoler skrevet under på, at de enten har oplevet sexisme eller sexchikane på egen krop eller har været vidende om sexistisk adfærd mod andre i den akademiske verden.

Anders Bjarklev, formand for Danske Universiteters rektorkollegium og rektor på DTU udtaler i den forbindelse:

De mange vidnesbyrd og beretninger om sexisme på landets uddannelsesinstitutioner tager vi alvorligt. Sexchikane og krænkelser på universiteterne er uacceptabelt. Alle skal kunne forvente at blive mødt med respekt og ordentlighed på sin arbejdsplads.

”De vidnesbyrd, der er kommet frem, og den debat, der kører lige nu, aktualiserer, at vi ser på, hvad det er for en kultur vi har. Som ledelse har vi et stort ansvar for, at alle bliver behandlet ligeværdigt, og at vi tydeligt markerer, at sexistisk adfærd ikke tolereres på universitetet.”

Pressemeddelelse 28. september 2020

Der bliver skruet op for samarbejdet imellem universiteterne i de kommende år. De otte danske universiteter lancerer i dag en række fælles mål for fremtiden i publikationen: Fælles ambitioner for de danske universiteters rolle i samfundet.

Det er første gang nogensinde, at universiteterne sammen sætter en langsigtet retning for deres virke samlet. En retning der handler om at gå forrest i løse fremtidens store udfordringer.

Vi ønsker at styrke vores interne samarbejde og skærpe vores bidrag til samfundet. Universiteterne spiller en stor og vigtig rolle i samfundet i dag, men vi kan blive endnu skarpere ved at samarbejde mere,” siger formand for Danske Universiteters rektorkollegium”, Anders Bjarklev og rektor på DTU.

Konkret handler det om 14 initiativer, som sætter en retning for den rolle, universiteterne skal spille i samfundet i de kommende år.

X