Pressemeddelelse / 28. juli 2018

Uddannelses- og Forskningsministeriet har netop offentliggjort tal over årets optag på videregående uddannelser.
Formand for rektorkollegiet ved Danske Universiteter, Anders Bjarklev glæder sig over at optaget til universiteterne ligger på niveau med sidste år, og ser både positive udviklinger og udfordringer i årets optag:

– Stigningen i optaget på it- og ingeniøruddannelserne er glædeligt, fordi vi ser en udvikling i retning af, at der bliver behov for flere med den slags kompetencer i fremtiden. Samtidig kan jeg være lidt bekymret for det efterhånden markante fald i optaget på humanistiske uddannelser, for vi har også brug for folk med f.eks. sprogkompetencer,

Kronik / 28. juli 2018

Velkommen på universitetet.

Velkommen til den uddannelse, den faglighed og de mennesker, der vil ændre dit liv. Og tak fordi du valgte at ville bruge dine næste fem år på at blive klogere på verden, på videnskaben og på dig selv. Vi lover dig, at du ikke er den samme, når du forlader os igen.

Til alle jer nye vil vi sige:  I er målrettede, og I er dygtige. Tro på jer selv og træk vejret. Verden hviler ikke på jeres skuldre. Det gør kun jeres hoveder. Og dem skal I nok komme langt med.

Jobopslag / 25. juni 2018

Ansøgningsfrist 13. august

Jobopslag / 25. juni 2018

Ansøgningsfrist 13. august

Målrettet og stabil søgning til danske universiteter

Pressemeddelelse / 5. juli 2018

41.484 unge – blot 107 færre end 2017 – søger i år om at komme på universitetet. Flere søger mod ingeniør, IT- og de samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser, mens humaniora igen oplever et fald.

– Vi er stolte af, at så mange unge også i år har valgt en universitetsuddannelse som deres vej ind i fremtiden. Det er glædeligt at vi, trods en lidt mindre ungdomsårgang, har en næsten uændret søgning, siger Anders Bjarklev, Formand for Rektorkollegiet ved Danske Universiteter og rektor for DTU.

Debatindlæg / 28. juni 2018

De danske fonde har haft en afgørende rolle for udviklingen af dansk forskning de sidste 15 år. Og den bliver ikke mindre fremover.

Det kræver stor transparens i forskningens økonomi, og Danske Universiteter arbejder derfor på at tydeliggøre de følgeomkostninger, universiteterne har på de fondsstøttede forskningsprojekter.

X