Færre søger forgæves ind på universitetet i år  

Pressemeddelelse fra Danske Universiteter27. juli 2022

I nat får årets ansøgere til videregående uddannelser besked på, om de er kommet ind, og de overordnede tal viser, at der er stor sandsynlighed for, at det er lykkedes.

Efter to ”coronasomre” har unge nu muligheden for at komme udenlands, tage på højskole eller kaste sig ud i et buldrende arbejdsmarked. Derfor er søgningen til at starte på en uddannelse i efteråret 2022 faldet i forhold til de senere år. Sandsynligheden for at komme ind på en universitetsuddannelse er til gengæld blevet større.

Hvert år er der flere ansøgere, end der er pladser. Derfor er der nogle, der bliver afvist, selvom de er kvalificerede. I år er tallet dog noget lavere, end det plejer at være. I år kunne universiteterne således tilbyde en ønsket plads på en uddannelse til 1162 flere end året forinden…

Læs mere

Tal om danske universiteter 2021 er nu på gaden

Nyhed 23 juni 2022

Danske Universiteter udgiver hvert år vigtige nøgletal om universiteternes virke. Den seneste udgave af udgivelsen, “Tal om danske universiteter 2021” er nu tilgængelig.

Publikationen er tiltænkt alle, der interesserer sig for den danske universitetssektor.

Tal om danske universiteter 2021 viser blandt andet, at optaget på humaniora i 2021 var det laveste i 15 år. Samtidig ser vi, at de fleste universitetsuddannede har job i den private sektor og at det private arbejdsmarked for universitetskandidater vokser markant hurtigere end det offentlige.

Publikationen kan hentes her:

Læs mere

Flere tusinde iværksættere er udsprunget fra landets universiteter

Pressemeddelelse 20. juni 2022

Virksomheder grundlagt på forskning og uddannelse skaber vigtige løsninger på samfundets udfordringer og har potentiale til stor økonomisk vækst.

Det understreger en ny undersøgelse fra fem af landets universiteter, der har kortlagt iværksætteraktiviteten på forsknings- og uddannelsesinstitutionerne AU, CBS, SDU, DTU og KU.

Her består universiteternes bidrag til samfundet af virksomheder oprettet af studerende, forskere og dimittender. De står hvert år bag ca. 600 nye virksomheder i Danmark, hvilket er blevet til næsten 7.200 virksomheder i perioden fra 2008 til 2019.

Tæller man alle danske universiteter med i udregningen, nærmer tallet sig 8.800 virksomheder, vurderer analysevirksomheden IRIS Group, der står bag undersøgelsen.

Læs mere

Kortlægning af overgange mellem videregående uddannelser

Der er mange veje gennem uddannelsessystemet. Det viser en ny oversigt over, hvor mange erhvervsakademiuddannede der læser videre til en bacheloruddannelse og professionsbacheloruddannede, der fortsætter på en kandidatuddannelse.

Kortlægningen viser, at 14.740 erhvervsakademiuddannede læste videre på en professionsbacheloruddannelse, og at 10.905 professionsbacheloruddannede læste videre på en kandidatuddannelse i perioden 2017-2020…

Læs mere

Nyt karakterloft vil øge antallet af ansøgere på de populære uddannelser

Debatindlæg: Bragt af Altinget 14 /06/ 2022:

Er det danske optagelsessystem til de videregående uddannelser perfekt? Nej, formentlig ikke.

Men vil Reformkommissionens forslag om et karakterloft på ni og en efterfølgende fordeling af ansøgerne via test skabe et bedre match mellem ansøger og uddannelse, en større spredning af ansøgerne med de højeste karaktergennemsnit eller måske ligefrem mindre pres og større trivsel i gymnasiet? Det er der reelt ingen, der ved…

Læs mere

Spionage og humaniora til debat på Folkemødet 2022

Danske Universiteter står bag to arrangementer på Folkemødet hhv. torsdag og fredag.

Vi sætter først spionagetruslen mod universiteterne under lup torsdag eftermiddag hos KU og siden tager vi debatten om humanioras fremtid på forskningsskibet Aurora.

Se beskrivelsen af arrangementerne her.

Læs mere

Pressemeddelelse fra Danske Universiteter vedr. anbefalinger fra Reformkommissionen 

Reformkommissionen er i dag kommet med en række anbefalinger rettet mod universitetssektoren.

Formandskabet for Danske Universiteters rektorkollegium  udtaler i denne forbindelse:

”Der har været snakket meget om Reformkommissionens arbejde, siden den blev nedsat, derfor glæder jeg mig også til at nærlæse anbefalingerne og tage dialogen med kommissionen. Det er altid spændende med et blik udefra på sektoren,” siger Anders Bjarklev.

Der er dele af anbefalingerne, som Danske Universiteters rektorkollegium er forbeholdne overfor.

Reformkommissionen lægger op til at en stor del af studerendes kandidatuddannelser fremover skal være 1-årige uddannelser.

Vi skal være varsomme i forhold til at skubbe studerende over i eksperimentelle ordninger, såsom den 1-årige akademiske overbygningsuddannelse. Der er intet, der tyder på, at de studerende med en 1-årige akademisk overbygning i et meget større omfang vil blive efterspurgt af arbejdsgiverne, derfor er jeg skeptisk omkring den del af anbefalinger,” siger Anders Bjarklev.

 

Læs mere
X