Undersøgelse / 3. maj 2018

Danske Universiteter og Danske Studerendes Fællesråd igangsætter torsdag den 3. maj en undersøgelse, der skal afdække studerendes oplevelser af seksuel chikane på universiteterne. Undersøgelsen består af et spørgeskema, der udsendes via mail til samtlige indskrevne studerende på de otte danske universiteter.

Debatindlæg/ 24. april 2018

Politikerne sparker en åben dør ind, når de efterspørger hurtige studerende, der læser naturvidenskab og får job i det private.

Nye tal fra Danske Universiteter viser således, at danske studerende er i fuld gang med at indfri politikernes efterspørgsel på at blive hurtigt færdige, at uddanne sig teknisk og få job i det private erhvervsliv.

Pressemeddelelse / 23. april  2018

Teknik og naturvidenskab er for første gang det største bachelorområde, universiteterne uddanner færre bachelorer end sidste år, og de studerende bliver hurtigere færdige.

De tal, og mange andre, fremgår af analysen “Tal om Danske Universiteter 2017”, der netop er offentliggjort.

– Universiteterne udvikler vores uddannelser i takt med samfundets behov, og de studerende er i høj grad opmærksomme på hvad arbejdsmarkedet efterspørger, forklarer Anders Bjarklev, formand for Rektorkollegiet.

Debatindlæg / 17. april 2018

Debatten om antallet af uddannelser på de danske universiteter er desværre skævvredet og usaglig.

Universiteterne har ikke opdyrket en uddannelsesjungle, men et bredt og varieret uddannelseslandskab.
Det er nødvendigt, at universitetsuddannelser er specialiserede, og det er de også i andre lande, fordi uddannelserne skal afspejle det højeste internationale niveau.

X