Debatindlæg / 15. marts 2018

Debatten om fremtidens universitetsuddannelser skal ikke handle om antallet af danske og franske bacheloruddannelser, for de tal kan slet ikke sammenlignes. Lad os hellere snakke om kvalitet, fleksibilitet og indhold i uddannelserne, mener Danske Universiteter.

Eller om det tal, der rent faktisk er afgørende for uddannelseskvaliteten. Nemlig de to procent af vores uddannelsesmidler, der stadig beskæres hvert år, uanset hvor mange uddannelser man kan tælle til.

Pressemeddelelse / 12. marts 2018

Udvalget om Bedre Universitetsuddannelser præsenterer i dag 37 anbefalinger til regeringen. Særligt anbefalingerne om et forlænget retskrav til kandidatuddannelserne og afskaffelsen af hurtigstartsbonussen for karakterer glæder Danske Universiteter.

Anbefalingerne om fuldtidsundervisere uden forskningsopgaver, ændring af studienævnenes kompetencer samt bredere indgange på bacheloruddannelserne har vi dog ikke kunne bakke op om.

Debatindlæg / 12. marts 2018

Færre forskere vil rejse ud og dansk forskning vil tage skade. Det er konsekvenserne af regeringens og DF’s nye skatteaftale, der betyder, at blot et års sammenlagt ophold uden for EU inden for de seneste otte år vil koste forskere og deres familie retten til dagpenge.

Danske Universiteter opfordrer regeringen og DF til at ændre reglerne.

Pressemeddelelse / 12. februar  2018

Danske Universiteter iværksætter i fællesskab med Danske Studerendes Fællesråd en undersøgelse, der skal afdække studerendes oplevelser af seksuel chikane på universiteterne.

Omfanget af seksuel chikane og krænkelser af studerende på danske universiteter skal kortlægges. Det er den klare, fælles holdning fra de studerende og fra universiteterne.

X