Pressemeddelelse 12. november 2020

Folketingets partier afsatte i slutningen af oktober 18 millioner til medfinansiering af de ph.d.-forløb, som universiteterne efter en konkret, individuel vurdering beslutter at forlænge som følge af restriktioner i forbindelse med håndteringen af COVID-19.

Danske Universiteter har på den baggrund valgt at indsamle tal fra alle universiteterne for at kunne give omverdenen et indblik i situationen omkring forlængelser. Da der er tale om et øjebliksbillede under indsamlingen, er tallene rundet af.

Indsamlingen sluttede mandag den 9. november 2020 og omfattede ansøgninger om forlængelse med løn og imødekommelse af disse. Universiteterne havde her modtaget knap 600 ansøgninger om forlængelser med løn, hvoraf 80 procent er imødekommet

Brevet er underskrevet af samtlige universitetsrektorer sammen med 77 andre offentlige ledere og er beskrevet i Politiken 13. oktober 2020.

Enhver bør kunne forvente at blive mødt med respekt, ordentlighed og professionalisme på sin arbejdsplads. De seneste ugers vidnesbyrd om sexchikane og krænkelser af kvinder på danske arbejdspladser vidner ikke alene om en helt uacceptabel adfærd, men også om usunde arbejdskulturer, der har huset sådan adfærd. Tak til de mange kvinder for deres mod og vilje til at stå frem.

Pressemeddelelse d. 9 oktober 2020

I Politiken fredag har næsten 700 ansatte på universiteter og professionshøjskoler skrevet under på, at de enten har oplevet sexisme eller sexchikane på egen krop eller har været vidende om sexistisk adfærd mod andre i den akademiske verden.

Anders Bjarklev, formand for Danske Universiteters rektorkollegium og rektor på DTU udtaler i den forbindelse:

De mange vidnesbyrd og beretninger om sexisme på landets uddannelsesinstitutioner tager vi alvorligt. Sexchikane og krænkelser på universiteterne er uacceptabelt. Alle skal kunne forvente at blive mødt med respekt og ordentlighed på sin arbejdsplads.

”De vidnesbyrd, der er kommet frem, og den debat, der kører lige nu, aktualiserer, at vi ser på, hvad det er for en kultur vi har. Som ledelse har vi et stort ansvar for, at alle bliver behandlet ligeværdigt, og at vi tydeligt markerer, at sexistisk adfærd ikke tolereres på universitetet.”

Pressemeddelelse 28. september 2020

Der bliver skruet op for samarbejdet imellem universiteterne i de kommende år. De otte danske universiteter lancerer i dag en række fælles mål for fremtiden i publikationen: Fælles ambitioner for de danske universiteters rolle i samfundet.

Det er første gang nogensinde, at universiteterne sammen sætter en langsigtet retning for deres virke samlet. En retning der handler om at gå forrest i løse fremtidens store udfordringer.

Vi ønsker at styrke vores interne samarbejde og skærpe vores bidrag til samfundet. Universiteterne spiller en stor og vigtig rolle i samfundet i dag, men vi kan blive endnu skarpere ved at samarbejde mere,” siger formand for Danske Universiteters rektorkollegium”, Anders Bjarklev og rektor på DTU.

Konkret handler det om 14 initiativer, som sætter en retning for den rolle, universiteterne skal spille i samfundet i de kommende år.

X