Af Anders Bjarklev, formand for rektorkollegiet og rektor på DTU. Bragt af Altinget 8. marts 2021

Velviljen er stor, når det handler om at hjælpe uddannelsesinstitutionerne under nedlukningen. Politikerne er fuldstændig klar over, hvor meget de nuværende restriktioner slider på de studerende. Det oplevede jeg senest på et møde fredag med uddannelses- og forskningsministeren og partiernes forskningsordførere. Det var også tydeligt et par dage forinden, da der blev indgået en bred aftale om corona-hjælp til de studerende på de videregående uddannelser.

Vi er glade for opbakningen og værdsætter, at der er politisk fokus på at give uddannelsesinstitutionerne en håndsrækning til at lave tiltag målrettet de studerende. Den allerbedste hjælp vil dog være, hvis de studerende kunne komme tilbage til universiteterne.

Modløsheden er nemlig for alvor ved at brede sig hos de studerende. Der er mange, der føler sig ensomme, og glæden ved at uddanne sig er stærkt faldende…

Af Connie Hedegaard, formand for Formandskollegiet i Danske Universiteter. Bragt i JP 6. marts 2021.

Hver gang danske forskere har succes med at hive forskningsmidler fra EU hjem til Danmark, så reducerer Finansministeriet fluks størrelsen af den danske forskningsreserve med præcis samme beløb.

Med andre ord: Når nogle er dygtige og vedholdende nok til at få hevet ekstra forskningsmidler hjem til deres forskningsprojekt, ja så skæres der tilsvarende ned på det nationale budget, som kollegerne er afhængige af. I de fleste sammenhænge ville Finansministeriet fnyse af sådan en negativ og upædagogisk incitamentsstruktur.

For hvad får universiteterne så egentlig ud af bøvlet med at bakse ansøgninger på plads? Enhver der har prøvet det ved, at det ikke bare kræver faglig dygtighed, men også administrative kræfter at få trukket en EU-bevilling i land.

Pressemeddelelse fra Danske Universiteter 1. februar 2021

Danske Universiteter har sammen med Uddannelses- og Forskningsministeriet udarbejdet en række nye principper og anbefalinger, som skal hjælpe alle parter med at forstå og udfylde deres rolle, når universiteter samarbejder med omverdenen. Det har været helt centralt i arbejdet at sikre forskningens troværdighed og uvildighed.

Det eksterne samarbejde er værdifuldt for alle parter. Men med et stigende omfang og en øget kompleksitet, er der også behov for at sætte tydelige hegnspæle, så rollefordelingen i samarbejdet fastholdes, og forskningens uvildighed bevares.

De nye principper og anbefalinger sigter på at give parterne en klar rettesnor, så de bedre kan forstå og fastholde egne roller og ansvarsområder igennem et forskningssamarbejde eller i en situation, hvor universitetsansatte forskere yder rådgivning til eksterne parter.

Pressemeddelelse 28. september 2020

Der bliver skruet op for samarbejdet imellem universiteterne i de kommende år. De otte danske universiteter lancerer i dag en række fælles mål for fremtiden i publikationen: Fælles ambitioner for de danske universiteters rolle i samfundet.

Det er første gang nogensinde, at universiteterne sammen sætter en langsigtet retning for deres virke samlet. En retning der handler om at gå forrest i løse fremtidens store udfordringer.

Vi ønsker at styrke vores interne samarbejde og skærpe vores bidrag til samfundet. Universiteterne spiller en stor og vigtig rolle i samfundet i dag, men vi kan blive endnu skarpere ved at samarbejde mere,” siger formand for Danske Universiteters rektorkollegium”, Anders Bjarklev og rektor på DTU.

Konkret handler det om 14 initiativer, som sætter en retning for den rolle, universiteterne skal spille i samfundet i de kommende år.

X