Universiteterne udbyder uddannelse og forskning i hele landet. Det viser en ny geografisk kortlægning af universiteternes aktiviteter, som Danske Universiteter har foretaget. 

Selvom universiteternes hovedcampuser hovedsageligt er placeret omkring de største byer og i Hovedstaden, så er universiteterne til stede med både forskning og uddannelse på tværs af alle landet…

Debatindlæg bragt i Børsen 25. Marts 2021.  

Af Anders Bjarklev og Per Michael Johansen hhv. formand og næstformand for Rektorkollegiet, Danske Universiteter

Det er endnu for tidligt at opgøre konsekvenserne af covid-19 pandemien – både for økonomien og for samfundet bredere set. Men der er ingen tvivl om, at det seneste år har sat både dansk og international økonomi under pres.

Derfor er der fra politisk side stort fokus på, hvordan man kan genoprette økonomi og arbejdspladser post-corona. I EU har man etableret en historisk stor genopretningsfacilitet på 750 mia. Euro, som skal genoprette de europæiske økonomier. Danmark kan på den konto forvente at modtage omkring 11 mia. kr.

Kommissionen har sat fokus på den grønne og den digitale omstilling og at initiativerne også skal gavne de kommende generationer…

Pressemeddelelse udsendt 25. marts 2021

De danske universiteter igangsætter nu et fælles tiltag, der skal være med til at skabe bedre uddannelser for de studerende og et større fokus på at hjælpe og tilskynde forskerne til at bedrive fremragende forskningsbaseret undervisning.

Universitetets vigtigste bidrag til samfundet er forskning og kandidater, der har gennemgået en forskningsbaseret uddannelse. Vi vil gerne være endnu bedre til at anerkende de videnskabelige medarbejdere også for deres undervisning. Og vi vil støtte forskernes udvikling og vedligeholdelse af undervisningskompetencer gennem hele karrieren,” siger Anders Bjarklev, formand for Rektorkollegiet i Danske Universiteter og rektor på Danmarks Tekniske Universitet.

Konkret har de otte danske universiteter udviklet et fælles rammeværk for meritering af universitetspædagogiske kompetencer (English version here).

Bragt i Berlingske 19. marts 2021

Af Anders Bjarklev og Per Michael Johansen. Hhv. formand for rektorkollegiet, rektor på DTU, og næstformand for rektorkollegiet, rektor på Aalborg Universitet.

Antividenskab vinder ind på universiteter. Sådan lød overskriften og kritikken fra Henrik Dahl og Morten Messerschmidt i en kronik i Berlingske forleden. Og begge har i en anden avis anklaget forskningsområder for at være inficeret med venstreorienteret aktivisme og pseudovidenskab.

Det er nogle krasbørstige påstande, der helt savner basal bevisførelse, og som vi har meget svært ved at genkende på de danske universiteter. Kritik og evnen til at stille de rigtige spørgsmål ved rodfæstede antagelser og normer er kerneelementer i god forskning. Der skal kunne stilles spørgsmål til alt. Det er faktisk helt grundlæggende for tænkningen på universiteterne…

X