Forskningsstrategi med potentiale

PRESSEMEDDELELSE: Danske Universiteter mener, at regeringen med sin nye forsknings- og innovationsstrategi anerkender forskningens store betydning for det danske samfund.

– Det er glædeligt, at regeringen bruger en bred definition af forskningens bidrag. Forskning handler om jobs og produktivitet, men også om forståelse og indsigt og ikke mindst hvordan vi former fremtiden. Og vi skal være ambitiøse hele vejen rundt, siger Anders Bjarklev, formand for Rektorkollegiet under Danske Universiteter og rektor for DTU.

Svært at se kvaliteten i nyt bevillingssystem

PRESSEMEDDELELSE: Det nye bevillingssystem er alt andet end enkelt. Det indeholder dobbeltstyring, øget politisk styring samt problematisk brug af spørgeskemaer i fordeling af midler, mener Danske Universiteter.

Endvidere ændrer reformen ikke på, at uddannelserne fortsat er underfinansierede, fastslår Anders Bjarklev, Formand for Rektorkollegiet

Bøvlet, bureaukratisk og absurd at straffe forskere for at formidle

DEBATINDLÆG: Formidling af viden til omverdenen er en grundlæggende del af det at være ansat som forsker ved et dansk universitet. De rigide regler for internationale forskere er hul i hovedet, skriver Jesper Langergaard, direktør for Danske Universiteter.

Sprogstrategi for hele fødekæden

PRESSEMEDDELELSE: Med præsentationen af den længe ventede sprogstrategi udviser regeringen et vigtigt helhedssyn på sprogfagene og har fokus på hele fødekæden for fremmedsprogene.

– De nye tiltag løser bestemt ikke alle problemer, men jeg tror, at den kan blive et solidt første armtag på en lang svømmetur, siger Hanne Leth Andersen, formand for Uddannelsespolitisk Udvalg i Danske Universiteter og rektor for Roskilde Universitet.