Pressemeddelelse / 4. februar 2019

Nyt udspil om talent rummer gode initiativer, som vil give dygtige studerende flere muligheder, mener Danske Universiteter.

Regeringen vil investere 190 mio. kr. i talentforløb og andre aktiviteter for talentfulde studerende over de næste fire år. De konkrete aktiviteter skal udformes af de videregående uddannelsesinstitutioner.

Formand for Rektorkollegiet, rektor Anders Bjarklev, DTU, udtaler:

”Det er et spændende initiativ, som Tommy Ahlers er kommet med. Det er en god tilgang, at man vil skabe fleksible rammer for udvikling af talenter, for det giver plads til det enkelte universitets særkende og prioriteringer.”

Danske Universiteter er glade for, at regeringen vil investere i talenter. Men samtidig understreger Anders Bjarklev, at ambitionerne harmonerer dårligt med regeringens generelle besparelser, som hvert år skærer to procent af uddannelsernes bevillinger.

´”Det er godt, at man vil gøre noget for de allerdygtigste studerende på landets uddannelser. Vi håber dog, at man vil gøre noget for alle studerende, og at politikerne vil genoverveje, om det nu er en god ide at fortsætte med de generelle besparelser på uddannelsesområdet”.

Debatindlæg / 29. januar 2019

DEBAT: DF vil gerne have universiteter rundt i hele landet, men de er der faktisk allerede. Det er svært at sprede det mere, da unge søger mod større byer, det er dyrt, og der desuden er risiko for at smøre forskermassen for tyndt ud og svække danske forskningsmiljøer, skriver Jesper Langergaard.

Dansk Folkeparti vil gerne have universiteter i hele Danmark. Men de er der faktisk allerede. De danske universiteter ligger ikke kun i de største byer. Universiteterne har betydelige regionale campusser med studerende i Slagelse, Kolding, Esbjerg, Herning og Sønderborg, som spiller vigtige roller i at levere kvalificeret arbejdskraft til det lokale erhvervsliv.

Universiteterne er glade for de regionale campusser, men der findes en række udfordringer for udviklingen og driften af de regionale udbud. For det første er de regionale udbud dyre i drift, for det andet har de unge præference for de større byer, og endelig kræver de forskningsbaserede uddannelser en kritisk masse.

Debatindlæg / 18. december 2018

Regeringen har sat hak ud for ambitionen om at investere minimum én procent af BNP i forskning. Desværre beror den konklusion på mindst fire regnefejl, skriver direktør for Danske Universiteter Jesper Langergaard:

Danske forskeres store succes med at vinde EU-forskningsmidler skæres i statens egen støtte året efter, så den samlede bevilling holdes nede.
Kommuner og regioners forskningsinvesteringer regnes med, men baseres på meget usikre skøn.
Forhøjet husleje til staten og forsinkede, statsligt styrede byggeprojekter koster universiteterne milliarder, der må tages fra forskning.
Og endeligt er universitetsuddannelserne efter flere års besparelser nu så underfinansierede, at universiteterne flere steder år efter år må trække på forskningsmidlerne for at dække hullet på deres uddannelsesaktiviteter.

Derfor efterlyser Danske Universiteter en ny, langsigtet plan for forskningen i Danmark

Pressemeddelelse / 11. december 2018

Internationale studerende, der tager en universitetsuddannelse i Danmark og efterfølgende finder job, er en stor gevinst for det danske samfund.

Universiteterne og Dansk Industri går derfor i partnerskab med Danske Studerendes Fællesråd og Dansk Erhverv for at styrke fastholdelsen af internationale dimittender på det danske arbejdsmarked

”Vi kan, og vi skal blive bedre til at fastholde internationale studerende på det danske arbejdsmarked. For de er ikke kun værdifulde for universiteterne, de er også stor ressource for dansk erhvervsliv,” siger Bente Merete Stallknecht, prorektor på Københavns Universitet og formand for partnerskabet.

”Internationale studerende er en god forretning for Danmark, men den kan blive endnu bedre. I en tid med faldende ungdomsårgange herhjemme og mangel på arbejdskraft inden for en række områder, er de internationale dimittender en talentpool, som vi skal have det bedste ud af,” siger Mette Fjord Sørensen, Chef for forskning, videregående uddannelse og mangfoldighed, Dansk Industri

X