NYE BESPARELSER TRUER UNIVERSITETERNES UDDANNELSER

Debatindlæg / 16. maj 2019

Det er rigtig godt nyt, at der nu tegner sig et solidt flertal i Folketinget for at droppe de årlige 2 pct.-besparelser for hele uddannelsessektoren. Det er vi glade for.

Desværre har universiteterne allerede næste år udsigt til nye nedskæringer, der er næsten dobbelt så store som omprioriteringsbidraget. For nedskæringer på over 280 mio. kr. kan være på vej mod universiteterne, med mindre det såkaldte taxameterløft videreføres.

Det kommer til at gå ud over de samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser som eksempelvis sprogstudierne, økonomi, historie og jura.

Det er ikke kun noget, vi siger. Det gør politikerne skam også. Vi håber bare, at de nu sætter handling bag ordene.
Taxameterløftet blev indført for knap 10 år siden. Dengang konkluderede en større undersøgelse, som regeringen havde bestilt, at de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser var underfinansierede. På den baggrund indførte man et økonomisk løft til disse uddannelser, så der ville være flere ressourcer til undervisning, feedback og vejledning.

Men bladrer man i den seneste finanslov, står dette taxameterløft nu til at forsvinde ved årets udgang. Dermed kommer seks ud af otte universiteter til at miste en væsentlig del af finansieringen.

Pressemeddelelse / 3. maj 2019

Uddannelses- og Forskningsministeriet har netop offentliggjort, at der afsættes en pulje på fem millioner kroner til fastholdelse af studerende med internationale baggrund, som har taget en lang videregående uddannelse i Danmark.

Den melding modtages positivt i Partnerskab for Fastholdelse af Internationale Dimittender, der består af Danske Universiteter, Dansk Industri, Dansk Erhverv, Akademikerne og Danske Studerendes Fællesråd.

Formand for partnerskabet Bente Stallknecht, prorektor på Københavns Universitet, siger:

”Det er godt, at regeringen med puljen viser, at de også ønsker, at flere internationale studerende bliver i landet efter endt uddannelse. Vi håber, at prioriteringen af området er et tegn på, at vi kan arbejde sammen om konstruktive langsigtede løsninger, som sikrer, at flere internationale studerende bliver og arbejder i Danmark.”

Debatindlæg / 4. april 2019

DEBAT: Regeringens politik straffer dygtige forskeres hjemtag af midler fra EU, lægger loft for internationale talenter og skaber usikkerhed om universiteternes økonomi. Få det nu fikset, lyder opfordringen fra Jesper Langergaard, direktør for Danske Universiteter.

See it, say it, sorted.
Sådan brummer det ud af højtalerne til rejsende på de britiske togstationer.
Meldingen er klar; hvis du ser noget mistænkeligt på din togrejse, skal du sige det til myndighederne, så fikser de det.
Det lyder enkelt, og måske kunne man med fordel overføre konceptet til regeringens universitetspolitik.

Regeringens mærkværdige politik
4. april afholder Tommy Ahlers det årlige uddannelses-og forskningsmøde på Koldingfjord Hotel, så toget til Kolding er fyldt med uddannelsesfolk fra hele Danmark. Heldigvis er mistænkelige objekter i toget en sjældenhed i Danmark.
Men det er desværre ikke helt tilfældet, når det gælder regeringens universitetspolitik. Her er der flere mistænkelige og mærkværdige elementer, som godt kunne trænge til at blive fixet.

Vejledning / 27. februar 2019

Det er vigtigt for de danske universiteter at have et godt og konstruktivt samarbejde med private virksomheder. Et samarbejde som er til gavn for det danske samfund, det private erhvervsliv og universiteterne selv. I den forbindelse opstår der fra tid til andet et behov for at se på rammevilkår, praksis og oplevede barrierer inden for eksempelvis forskningssamarbejde, teknologioverførsel og iværksætteri. Et tilbagevendende tema har været, hvilke rammer EU’s statsstøtteregler sætter for de offentlige forskningsinstitutioners samarbejde med private virksomheder. Regelsættet er komplekst, og det har skabt tvivl om, hvordan man bedst kan indrette samarbejdet uden risiko for at give og modtage ulovlig statsstøtte. Danske Universiteter har derfor taget initiativ til at udarbejde en vejledning, der kan skabe større klarhed over tolkningen og brugen af EU’s statsstøtteregler vedr. forskning og innovation. Vejledningen giver en grundig introduktion til EU’s statsstøtteregler, herunder en forklaring af centrale principper, dokumentationskrav og løsningsmodeller. Vejledningen præsenterer dertil konkrete eksempler og modeller, som universiteter og virksomheder kan lade sig inspirere af til rammesætningen af deres forsknings- og innovationssamarbejde.

Vejledningen er udarbejdet i samarbejde med Bech-Bruun, og den kan frit anvendes af universiteter, virksomheder eller andre forskningsinstitutioner, som måtte ønske at bruge den.

Vejledning-om-statstøtte-for-offentlige-forskningsinstitutioner

X