Danmark indgår ny aftale med forlaget Taylor & Francis

Pressemeddelelse fra Danske Universiteter 26. marts 2024

Danske Universiteter når med ny aftale endnu en milepæl i ambitionerne om at åbne adgang til universiteternes forskning, så det kommer hele samfundet til gavn.

Efter en intensiv forhandlingsproces er der indgået en særdeles tilfredsstillende aftale for en 5-årig periode med forlaget Taylor & Francis. Med aftalen undgås høje prisstigninger til en bred portefølje af tidsskrifter, og der sikres umiddelbar gratis adgang (også kaldet Open Access) til forlagsversionen af danske publiceringer i Taylor & Francis’ videnskabelige tidsskrifter.

Læs mere

Pressemeddelelse ifm. rapporten sexisme og karriereforløb på danske universiteter

Pressemeddelelse fra Danske Universiteter 20 marts 2024

Vive har onsdag udgivet rapporten “Sexisme og karriereforløb på danske universiteter”, som belyser sexisme på de danske universiteter med særligt fokus på de ph.d.-studerende. Rapporten viser, at oplevelser med sexisme har været udbredt blandt ph.d.-studerende, som startede i perioden 2010-2018.

Brian Bech Nielsen, formand for Danske Universiteter siger:

”Undersøgelsen understreger, at der er problemer med en sexistisk kultur på universiteterne. Det er udtrykt kort og klart; aldeles uacceptabelt. Som den øverste ledelse på universiteterne er det mit og mine rektorkollegaers ansvar, at vi er tydelige, så ingen er i tvivl om, hvilken kultur der ønskes på vores institutioner.”

Læs mere

En god dag for dansk forskning: Ny aftale mellem fonde og universiteter styrker dansk forskning

Danske Universiteter og seks private forskningsfinansierende fonde, Novo Nordisk Fonden, Villum Fonden, Carlsbergfondet, VELUX FONDEN, Lundbeckfonden og LEO Fondet, har indgået en aftale, der styrker transparensen omkring fondenes bidrag til forskning på universiteterne og definerer en klar økonomisk fordelingsnøgle mellem universiteter og fonde.

 Universiteterne og de forskningsfinansierende fonde ønsker at skabe klarhed omkring finansieringen af dansk forskning og at understøtte den forskningsmæssige bredde på universiteterne. Det er med det formål for øje, at parterne nu har aftalt at indføre en model for dækning af de afledte omkostninger, der er forbundet med fondenes bevillinger til forskning på universiteterne…

Læs mere

Ny generalsekretær for NUAS/New General Secretary for NUAS

Nyhed november 2023 

1. januar 2024 flytter sekretariatet for NUAS (De Nordiske Universiteters Administrations Samarbejde) til Danske Universiteter. NUAS blev etableret i 1976 og har 65 medlemsuniversiteter. Samtidig er der ansat en ny generalsekretær for NUAS som også starter den 1. januar…

 

Læs mere

Danske Universiteter klar med principper om diversitet, inklusion og ligestilling

Danske Universiteter klar med principper om diversitet, inklusion og ligestilling

De danske universiteter arbejder for at fremme diversitet, inklusion og ligestilling blandt ansatte og studerende.

Det er en vigtig del af universiteternes opgave at sørge for, at alle med de rette forudsætninger har adgang til at studere og forske på lige vilkår og uden usaglige barrierer.

Derfor har Danske Universiteter vedtaget en række fælles principper og anbefalinger, som fremadrettet kan sætte retningen for arbejdet med kønsdiversitet, karriereveje og inkluderende fagmiljøer på universiteterne.

Læs mere

PM: Beskeden fremgang i årets optag af nye studerende

Pressemeddelelse fra Danske Universiteter 27. juli 2023

I nat får årets ansøgere til de videregående uddannelser svar på, om de har fået en studieplads. Lidt flere unge har i år valgt at søge ind på en videregående uddannelse.

Jesper Langergaard, direktør i Danske Universiteter, udtaler:

– Det er herligt, at flere unge i år i forhold til sidste år har fået plads på en videregående uddannelse. Der bliver også optaget lidt flere på universitet i år, omend det fortsat er under niveauet for årene før 2022.

Der er særlig en stigning i optaget på IT- og ingeniøruddannelserne, ligesom der optages flere internationale studerende…

Læs mere

Godt, at flere igen vil uddanne sig

Pressemeddelelse fra Danske Universiteter 5. juli 2023

Flere unge har i år søgt om optagelse på en videregående uddannelse.

Universiteterne og de øvrige videregående uddannelser har modtaget 84.073 ansøgninger. Det er en mindre stigning på ca. 5 procent i forhold til 2022.

Dykker man ned i tallene, så har universiteterne i år oplevet en stigende interesse fra udenlandske studerende. 37 procent flere studerende med udenlandsk baggrund har søgt om optag i forhold til sidste år.

– Vi har brug for kandidater fra alle hovedområder både til de private virksomheder og til det offentlige arbejdsmarked, til at finde nye bæredygtige løsninger og til at undervise kommende unge i uddannelsessystemet, så det er godt, at der fortsat er mange unge, der gerne vil læse på universiteterne, siger Jesper Langergaard

Læs mere
X