Jobopslag / november 2019

Danske Universiteters sekretariat søger en struktureret studentermedhjælper, som ønsker at løse en række varierende arbejdsopgaver.

Danske Universiteter arbejder for de otte danske universiteter, og det er sekretariatets opgave at støtte universiteternes samarbejde og sektorens fælles dialog med omverdenen. Det handler eksempelvis om dagsordener som, hvordan karaktersystemet skal indrettes, hvordan man bliver optaget på uddannelser, hvilke uddannelser vi udbyder, trivsel på uddannelserne og dimensionering.

Danske Universiteters sekretariat består af 12 medarbejdere – herunder en anden studentermedhjælper – og vores hverdag er præget af humor og en positiv tilgang til nye udfordringer. Vi tilbyder en grundig oplæring i arbejdsopgaverne og mulighed for selv at få indflydelse på disse.

Pressemeddelelse 30. september 2019

Flere internationale dimittender fra de danske universiteter skal i beskæftigelse i Danmark, når de er færdige med studierne.

Sådan lyder målet fra fem organisationer, som tegner erhvervsliv, universiteter, studerende og fagbevægelse i Partnerskab for fastholdelse af internationale studerende. Partnerskabet barsler nu med 7 overordnede anbefalinger og 29 del-anbefalinger, som skal sikre målsætningen.

Kan gøre meget selv
Langt de fleste af de 29 anbefalingerne er rettet mod partnerskabets egne medlemmer. Derfor kan man på universiteterne og i erhvervslivet umiddelbart selv gå ud og implementere en stor del af dem.

Universiteterne lægger eksempelvis op til at intensivere fokus på at rekruttere internationale studerende til uddannelser med gode jobmuligheder. Virksomhederne vil i stigende omfang understøtte matchmaking-arrangementer og karriere-workshops – samt sætte fokus på at udnytte potentialet for nye start-up-virksomheder. Og de faglige organisationer vil stille engelsksproget karrierevejledning til rådighed for gruppen, for blot at nævne nogle af anbefalingerne, som er rettet mod partnerskabet selv.

Pressemeddelelse / 2. oktober 2019

Regeringen har nu fremlagt sit udspil til finanslov, og udspillet lægger et godt grundlag for de kommende forhandlinger, mener Danske Universiteter. Universiteterne kan således med glæde notere sig aflyste grønthøsterbesparelser og en større forskningsreserve. Omvendt er der fortsat udsigt til stor økonomisk usikkerhed og risiko for væsentlige besparelser på humaniora og samfundsvidenskab.

Opgør med omprioritering
Med udspillet lægger regeringen op til et endeligt opgør med den forhenværende regerings årlige grønthøsterbesparelser på uddannelse, omprioriteringsbidraget.

Større forskningsreserve
Finanslovsudspillet giver også bedre rum til politiske prioriteringer til dansk forskning, da forskningsreserven er større end tidligere år. Det er en god nyhed og kan blandt andet betyde flere midler til de offentlige forskningsråd.

Store besparelser på humaniora og samfundsvidenskab
Et hurtigt kig på udspillet til finanslov afslører dog også, at regeringen mangler at prioritere det såkaldte taxameterløft, som i ti år har holdt hånden under undervisningskvaliteten på humanistiske og samfundsfaglige uddannelser.

Debatindlæg / 1. oktober 2019

Af Anders Overgaard Bjarklev, Per Michael Johansen og David Dreyer Lassen. Hhv. formand for Danske Universiteter og rektor på DTU, næstformand i Danske Universiteter og formand for Danmarks Frie Forskningsfond og professor KU.

DEBAT: Humaniora og samfundsvidenskab risikerer store nedskæringer fra 2020. Det vil have konsekvenser for både private og offentlige virksomheder, som har brug for dygtige humanister og samfundsvidenskabelige kandidater, skriver Mette Fjord Sørensen og Jesper Langergaard.

Danske virksomheder mangler medarbejdere med tekniske og naturvidenskabelige kompetencer.

Det er sagt mange gange. Det er der med rette stor fokus på.

Men det er ikke ensbetydende med, at der ikke også er brug for den viden, der styrker vores forståelse af vores omverden – og os selv.

Danmark har fortsat også brug for økonomer, der kan øge produktiviteten, dygtige sprogfolk, der kan understøtte vores eksport, og historikere, der kan lære os om, hvor vi kommer fra.

X