Aftale om projekttillæg træder i kraft

Nyhed 21. juni 2024

I november offentliggjorde Danske Universiteter og seks private forskningsfinansierende fonde en aftale, der styrker transparensen omkring fondenes bidrag til forskning på universiteterne og definerer en økonomisk fordelingsnøgle mellem universiteter og fonde.

Siden har fondene og universiteterne udarbejdet en vejledning om projekttillæg på åbne opslag under 50 mio.kr.

Aftalen samt vejledning og yderligere information kan tilgås her:

https://dkuni.dk/aftale-om-en-faelles-model-for-finansiering-af-forskningsprojekter/

Læs mere

Præmissen bag universitetsreformen spænder ben for gode løsninger

Præmissen bag universitetsreformen spænder ben for gode løsninger.

Debatindlæg bragt i Altinget den 19. juni 2024

Af: Brian Bech Nielsen, rektor AU, forperson for Danske Universiteter og Jens Ringsmose, rektor SDU, næstforperson for Danske Universiteter

Onsdag blev Kandidatudvalgets delafrapportering om den omfattende universitetsreform offentliggjort. Ambitionerne i den politiske aftale er store, men de stramme forudsætninger og krav til reformens effekter på arbejdsudbuddet spænder ben for gode løsninger. Disse krav skal lempes, hvis universiteterne skal kunne tilbyde attraktive erhvervsrettede uddannelser til studerende og virksomheder.

Læs mere

Universities Denmark – Position Paper on the future EU Framework Programme for Research and Innovation (FP10)

Universities Denmark – Position Paper on the future EU Framework Programme for Research and Innovation (FP10)
In this paper Universities Denmark, which represents the entire Danish university sector, outline our key priorities for a successful and ambitious new European Framework Programme (FP) for research and innovation.

Læs mere

Mød Danske Universiteter på Folkemødet 2024

Igen i år deltager Danske Universiteter på Folkemødet, og i år har vi arrangeret to spændende debatter:

“Hvor meget kan vi presse den unge citron?” Fredag den 14. juni  kl. 11:45 Aarhus Universitet (H6)
Mød blandt andre: Uddannelses- og Forskningsminister Christina Egelund, Forperson for Danske Universiteter, Brian Bech Nielsen, Professor Noemi Katznelson…

Ingen arme, ingen uddannelse? Fredag den 14. juni kl. 14:00,  Københavns Universitet – University of Copenhagen (G35)
Mød blandt andre: Prorektor for Syddansk Universitet , Helle Waage Petersen, Forskningschef i CEPOS, Karsten Bo Larsen, Formand for Danske Handicaporganisationer (DH)…

Læs mere

Nyt værktøj skal understøtte at samarbejde med omverdenen anerkendes

Nyhed: 10 juni 2024

Forskerne ved de danske universiteter spiller en væsentlig rolle for samfundet, som rækker ud over uddannelse og forskning. De danske universiteter har nu udviklet et fælles rammeværk, der skal være med til at understøtte anerkendelse af vores forskeres samarbejde med omverdenen.

Forskerne på universiteterne bidrager i dag med meget mere end undervisning og forskning til samfundet. Den videnudveksling mellem universiteterne og omverdenen, der nu i højere grad anerkendes, kan blandt andet handle om at samarbejde med industrien, bidrage til oplysning og debat, deltagelse i råd, nævn og udvalg og bidrag til innovation og entreprenørskab.

 

Læs mere

Ytringsfrihed og demonstrationer på de danske universiteter

Pressemeddelelse fra Danske Universiteter, 7. maj 2024

Konflikter rundt omkring i verden og for nærværende den aktuelle konflikt i Gaza vækker stærke følelser hos mange – også på de danske universiteter. Det ser vi nu blandt andet med den aktuelle demonstration på Københavns Universitet.

På universiteterne værner vi om ytringsfriheden. Det indebærer, at studerende og ansatte har ret til og kan udtrykke deres holdninger også på universitetet om den aktuelle konflikt i Gaza.

Læs mere

12 organisationer foreslår stop for modregning af EU-midler i forskningen

Danmark bør have de højeste ambitioner for at deltage i EU’s forsknings- og innovationsprogrammer. Som en lille nation, der i høj grad lever af at skabe vækst og arbejdspladser baseret på forskningsbaserede løsninger, bør vi gøre alt for at være en del af de bedste forsknings- og udviklings-miljøer i Europa. Samtidig har vi en naturlig interesse i, at EU bidrager mest muligt til at finansiere dansk forskning og innovation.

Desværre medfører den nuværende beregningsmetode i forhold til 1 pct-målsætningen for forskningsinvesteringerne, at et øget hjemtag af forskningsmidler fra EU ikke giver flere penge til forskningen i Danmark. Det reducerer bare statens investeringer i forskning.

Det foreslås, at beregningsgrundlaget for 1 pct.-målsætningen ændres, så kun det bidrag, som Danmark giver til EU’s forskningsprogrammer, tæller med i forskningsbudgettet.

Læs mere