Danmark kan mere, men ikke med kortere uddannelser

Pressemeddelelse fra Danske Universiteter 26. september 2022

Regeringen har med udspillet ”Danmark kan mere III” lagt op til at ændre grundlæggende på strukturen på de danske universitetsuddannelser. Oplægget er, at langt færre skal tage en sammenhængende 5-årig universitetsuddannelse, men i stedet nøjes med et 4-årigt forløb. Danske Universiteter er kritiske over for forslaget. Brian Bech Nielsen, formand for Danske Universiteter, udtaler.  “Det er en illusion at tro, at de unge kan nå samme niveau, med en halvering af kandidatuddannelsen. Intet tyder på, at erhvervslivet eller de unge efterspørger kortere universitetsuddannelser. Hvis forslaget gennemføres, vil det få negative konsekvenser for erhvervsliv, samfund og de unge. Vi får brug for mere viden i Danmark – ikke mindre.”

Læs mere

Danske Universiteter om færre unge: Sådan sikrer vi arbejdskraft til alle sektorer

Debatindlæg bragt i Altinget 8. september 2022

Af Brian Bech Nielsen og Nikolaj Malchow-Møller, hhv. formand og næstformand for Danske Universiteter.

Danmark er på vej ind i en tid med faldende ungdomsårgange. Der er kamp om de unge, og den offentlige debat kører for fulde omdrejninger. Der er mange forslag til løsninger, som ofte er præget af, at man ser på enkeltdele frem for helheden og de komplekse gensidige afhængigheder, den byder på. Skær ned der, flyt de unge til en anden uddannelse, og spar nogle penge på den uddannelse, og giv dem til en anden. Sådan lyder meldingerne fra forskellige sider.

Men der er ikke enkle løsninger på komplekse sammenvævede problemer, og Danmark har ikke råd til politiske snuptagsløsninger, der i bedste fald delvist tackler ét problem, men samtidig skaber problemer andre steder…

Læs mere

Tvister om medforfatterskab og idétyveri kan ikke løses med et snuptag

Debatindlæg bragt i Altinget 6. september 2022

Af David Dreyer Lassen, formand for Forskningspolitisk Udvalg i Danske Universiteter 

Det vigtigste først: Ethvert tilfælde af tyveri og fusk med forskningsresultater er uacceptabelt og skal have konsekvenser. Det skal der ikke herske tvivl om.

Forårets kampagne #PleaseDontStealMyWork har sat spot på nogle af de udfordringer, som særligt forskere tidligt i deres karriere kan møde. Der opstår fra tid til anden tvister om, hvem der har bidraget til hvad i forbindelse med ny forskning.

Den slags uenigheder har ledelsen på landets universiteter et ansvar for at sikre ikke bliver afgjort på baggrund af anciennitet eller stilling.

Læs mere

Finanslovsforslag lægger op til store besparelser på universitetsuddannelserne

Pressemeddelelse fra Danske Universiteter 31. August 2022

Universiteterne står overfor store besparelser på mere end halvdelen af de studerendes uddannelser næste år.

Det fremgår af regeringens forslag til finanslovsforslag for 2023, som lægger op til at sløjfe den ekstra bevilling på ca. 5.000 kroner per studerende om året, som blev indført tilbage i 2010. Dermed ender uddannelserne indenfor humaniora, samfundsfag og business med en regning på omkring 280 millioner kroner. Penge, der ifølge udspillet til finanslov altså tages fra de studerendes undervisning.

Formand for Danske Universiteter, Brian Bech Nielsen, udtaler:

Det er alvorligt for både studerende og ansatte. Vi taler om halvdelen af vores studerende, som kommer til at opleve besparelser på deres uddannelser”…. siger Brian Bech Nielsen, formand for Danske Universiteter.

Læs mere

Ny formand for Danske Universiteters rektorkollegium

Rektorerne på de danske universiteter har valgt ny formand for Danske Universiteters rektorkollegium.

Ny formand bliver Brian Bech Nielsen, rektor ved Aarhus Universitet, som fra 1. september skal repræsentere universiteterne. Brian Bech Nielsen har været rektor ved Aarhus Universitet siden 2013. Som næstformand har Danske Universiteters rektorkollegium valgt Nikolaj Malchow-Møller, rektor ved Copenhagen Business School siden 2019.

Det nye formandskab afløser Anders Bjarklev, rektor ved Danmarks Tekniske Universitet, og Per Michael Johansen, rektor ved Aalborg Universitet, som har været henholdsvis formand og næstformand for Danske Universiteters rektorkollegium siden 2015.

Læs mere

Nyt dansk initiativ skal hjælpe ukrainske forskere på flugt

Pressemeddelelse fra Danske Universiteter 22 august 2022

Et nyt samarbejde mellem tre store danske forskningsfonde (Novo Nordisk Fonden, Villum Fonden, Carlsberg Fondet) og Danske Universiteter tilbyder nu hjælp til ukrainske forskere, som er ramt af krigen i Ukraine.

Initiativet giver ukrainske forskere mulighed for at søge om ansættelse i Danmark i et Fellowship program, hvor de vil blive tilknyttet et dansk universitet i en periode på 12 måneder. Her vil de få løn og kunne fortsætte deres akademiske virke i perioden og vil indgå i universitets aktiviteter…

Læs mere

Ukrainian researchers to be offered academic refuge in Denmark

Press release by Universities Denmark, August 22, 2022

A joint initiative by three major Danish foundations, (Novo Nordisk Foundation, Carlsberg Foundation and Villum Foundation) and Universities Denmark offer opportunities to Ukrainian researchers affected by the war in their homeland.

The new initiative is a fellowship programme and will be hosted under Scholars at Risk and will go by the name “Scholars at Risk Ukraine” (SARU).

SARU will allow Ukrainian researchers to apply for a fellowship at a Danish university, where they will be able to continue their academic research in a secure and international environment for a period of up to one year.

Læs mere
X