En god dag for dansk forskning: Ny aftale mellem fonde og universiteter styrker dansk forskning

Danske Universiteter og seks private forskningsfinansierende fonde, Novo Nordisk Fonden, Villum Fonden, Carlsbergfondet, VELUX FONDEN, Lundbeckfonden og LEO Fondet, har indgået en aftale, der styrker transparensen omkring fondenes bidrag til forskning på universiteterne og definerer en klar økonomisk fordelingsnøgle mellem universiteter og fonde.

 Universiteterne og de forskningsfinansierende fonde ønsker at skabe klarhed omkring finansieringen af dansk forskning og at understøtte den forskningsmæssige bredde på universiteterne. Det er med det formål for øje, at parterne nu har aftalt at indføre en model for dækning af de afledte omkostninger, der er forbundet med fondenes bevillinger til forskning på universiteterne…

Læs mere

Ny generalsekretær for NUAS/New General Secretary for NUAS

Nyhed november 2023 

1. januar 2024 flytter sekretariatet for NUAS (De Nordiske Universiteters Administrations Samarbejde) til Danske Universiteter. NUAS blev etableret i 1976 og har 65 medlemsuniversiteter. Samtidig er der ansat en ny generalsekretær for NUAS som også starter den 1. januar…

 

Læs mere

Danske Universiteter klar med principper om diversitet, inklusion og ligestilling

Danske Universiteter klar med principper om diversitet, inklusion og ligestilling

De danske universiteter arbejder for at fremme diversitet, inklusion og ligestilling blandt ansatte og studerende.

Det er en vigtig del af universiteternes opgave at sørge for, at alle med de rette forudsætninger har adgang til at studere og forske på lige vilkår og uden usaglige barrierer.

Derfor har Danske Universiteter vedtaget en række fælles principper og anbefalinger, som fremadrettet kan sætte retningen for arbejdet med kønsdiversitet, karriereveje og inkluderende fagmiljøer på universiteterne.

Læs mere

PM: Beskeden fremgang i årets optag af nye studerende

Pressemeddelelse fra Danske Universiteter 27. juli 2023

I nat får årets ansøgere til de videregående uddannelser svar på, om de har fået en studieplads. Lidt flere unge har i år valgt at søge ind på en videregående uddannelse.

Jesper Langergaard, direktør i Danske Universiteter, udtaler:

– Det er herligt, at flere unge i år i forhold til sidste år har fået plads på en videregående uddannelse. Der bliver også optaget lidt flere på universitet i år, omend det fortsat er under niveauet for årene før 2022.

Der er særlig en stigning i optaget på IT- og ingeniøruddannelserne, ligesom der optages flere internationale studerende…

Læs mere

Godt, at flere igen vil uddanne sig

Pressemeddelelse fra Danske Universiteter 5. juli 2023

Flere unge har i år søgt om optagelse på en videregående uddannelse.

Universiteterne og de øvrige videregående uddannelser har modtaget 84.073 ansøgninger. Det er en mindre stigning på ca. 5 procent i forhold til 2022.

Dykker man ned i tallene, så har universiteterne i år oplevet en stigende interesse fra udenlandske studerende. 37 procent flere studerende med udenlandsk baggrund har søgt om optag i forhold til sidste år.

– Vi har brug for kandidater fra alle hovedområder både til de private virksomheder og til det offentlige arbejdsmarked, til at finde nye bæredygtige løsninger og til at undervise kommende unge i uddannelsessystemet, så det er godt, at der fortsat er mange unge, der gerne vil læse på universiteterne, siger Jesper Langergaard

Læs mere

Færre studerende på korte kandidatuddannelser end frygtet

Pressemeddelelse fra Danske Universiteter 27. juni 2023.

Regeringen har den 27. juni sammen med Konservative, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Danmarks Demokraterne indgået en politisk aftale om kandidatuddannelserne på universiteterne.

Brian Bech Nielsen, formand for Danske Universiteter, udtaler på den baggrund:

”Denne reform er ikke udsprunget af et ønske fra universitetssektoren, men er drevet af målet om øget arbejdsudbud og provenu. Det er fortsat en meget stor ændring af universitetssektoren, der ligger foran os, men i Danske Universiteter indgår vi konstruktivt i det videre arbejde, så aftalen kan blive implementeret så klogt og ansvarligt som muligt.

Læs mere

Universiteterne vil samarbejde om stærkt og visionært humaniora

Pressemeddelelse fra Danske Universiteter den 9. juni 2023

Humaniora i Danmark har gennemgået store forandringer de seneste 10-15 år, bl.a. er antallet af studerende faldet markant. Danske Universiteter præsenterer nu en række anbefalinger, der skal sikre stærke og holdbare humanistiske uddannelser. 

Der er blevet meget længere mellem de studerende på humaniora. Siden 2013 er optaget på de humanistiske bacheloruddannelser faldet med næsten 50 procent, og antallet af studerende vil fremover falde yderligere, ligesom også de offentlige forskningsmidler til området bliver mindre. Udviklingen betyder, at der er brug for handling for at sikre humanioras fremtid.

Læs mere
X