Debatindlæg / 4. april 2019

DEBAT: Regeringens politik straffer dygtige forskeres hjemtag af midler fra EU, lægger loft for internationale talenter og skaber usikkerhed om universiteternes økonomi. Få det nu fikset, lyder opfordringen fra Jesper Langergaard, direktør for Danske Universiteter.

See it, say it, sorted.
Sådan brummer det ud af højtalerne til rejsende på de britiske togstationer.
Meldingen er klar; hvis du ser noget mistænkeligt på din togrejse, skal du sige det til myndighederne, så fikser de det.
Det lyder enkelt, og måske kunne man med fordel overføre konceptet til regeringens universitetspolitik.

Regeringens mærkværdige politik
4. april afholder Tommy Ahlers det årlige uddannelses-og forskningsmøde på Koldingfjord Hotel, så toget til Kolding er fyldt med uddannelsesfolk fra hele Danmark. Heldigvis er mistænkelige objekter i toget en sjældenhed i Danmark.
Men det er desværre ikke helt tilfældet, når det gælder regeringens universitetspolitik. Her er der flere mistænkelige og mærkværdige elementer, som godt kunne trænge til at blive fixet.

Vejledning / 27. februar 2019

Det er vigtigt for de danske universiteter at have et godt og konstruktivt samarbejde med private virksomheder. Et samarbejde som er til gavn for det danske samfund, det private erhvervsliv og universiteterne selv. I den forbindelse opstår der fra tid til andet et behov for at se på rammevilkår, praksis og oplevede barrierer inden for eksempelvis forskningssamarbejde, teknologioverførsel og iværksætteri. Et tilbagevendende tema har været, hvilke rammer EU’s statsstøtteregler sætter for de offentlige forskningsinstitutioners samarbejde med private virksomheder. Regelsættet er komplekst, og det har skabt tvivl om, hvordan man bedst kan indrette samarbejdet uden risiko for at give og modtage ulovlig statsstøtte. Danske Universiteter har derfor taget initiativ til at udarbejde en vejledning, der kan skabe større klarhed over tolkningen og brugen af EU’s statsstøtteregler vedr. forskning og innovation. Vejledningen giver en grundig introduktion til EU’s statsstøtteregler, herunder en forklaring af centrale principper, dokumentationskrav og løsningsmodeller. Vejledningen præsenterer dertil konkrete eksempler og modeller, som universiteter og virksomheder kan lade sig inspirere af til rammesætningen af deres forsknings- og innovationssamarbejde.

Vejledningen er udarbejdet i samarbejde med Bech-Bruun, og den kan frit anvendes af universiteter, virksomheder eller andre forskningsinstitutioner, som måtte ønske at bruge den.

Vejledning-om-statstøtte-for-offentlige-forskningsinstitutioner

Pressemeddelelse / 4. februar 2019

Nyt udspil om talent rummer gode initiativer, som vil give dygtige studerende flere muligheder, mener Danske Universiteter.

Regeringen vil investere 190 mio. kr. i talentforløb og andre aktiviteter for talentfulde studerende over de næste fire år. De konkrete aktiviteter skal udformes af de videregående uddannelsesinstitutioner.

Formand for Rektorkollegiet, rektor Anders Bjarklev, DTU, udtaler:

”Det er et spændende initiativ, som Tommy Ahlers er kommet med. Det er en god tilgang, at man vil skabe fleksible rammer for udvikling af talenter, for det giver plads til det enkelte universitets særkende og prioriteringer.”

Danske Universiteter er glade for, at regeringen vil investere i talenter. Men samtidig understreger Anders Bjarklev, at ambitionerne harmonerer dårligt med regeringens generelle besparelser, som hvert år skærer to procent af uddannelsernes bevillinger.

´”Det er godt, at man vil gøre noget for de allerdygtigste studerende på landets uddannelser. Vi håber dog, at man vil gøre noget for alle studerende, og at politikerne vil genoverveje, om det nu er en god ide at fortsætte med de generelle besparelser på uddannelsesområdet”.

Debatindlæg / 29. januar 2019

DEBAT: DF vil gerne have universiteter rundt i hele landet, men de er der faktisk allerede. Det er svært at sprede det mere, da unge søger mod større byer, det er dyrt, og der desuden er risiko for at smøre forskermassen for tyndt ud og svække danske forskningsmiljøer, skriver Jesper Langergaard.

Dansk Folkeparti vil gerne have universiteter i hele Danmark. Men de er der faktisk allerede. De danske universiteter ligger ikke kun i de største byer. Universiteterne har betydelige regionale campusser med studerende i Slagelse, Kolding, Esbjerg, Herning og Sønderborg, som spiller vigtige roller i at levere kvalificeret arbejdskraft til det lokale erhvervsliv.

Universiteterne er glade for de regionale campusser, men der findes en række udfordringer for udviklingen og driften af de regionale udbud. For det første er de regionale udbud dyre i drift, for det andet har de unge præference for de større byer, og endelig kræver de forskningsbaserede uddannelser en kritisk masse.

X