INTER

INTER er kontaktudvalget for medarbejdere ved de internationale kontorer på universiteterne. INTER er et forum for erfaringsudveksling om alle relevante emner inden for det internationale område – lige fra modtagelse af oversøiske studerende til overvejelser i forbindelse med universiteternes markedsføring af universitetsuddannelserne.

Læs kommissorium for INTER.

Medlemmer:

 • Studiechef Lene Rehder (forperson)
  IT-Universitetet i København
  72 18 52 23
  lenr @ itu.dk
 • Specialkonsulent Anne Bruun
  Københavns Universitet
  35 32 38 92
  abru @ adm.ku.dk
 • International chef Rikke Nielsen
  Aarhus Universitet
  87 15 25 92
  rikkenielsen @ au.dk
 • Kontorchef Per Boisen
  Syddansk Universitet
  65 50 11 81
  boisen @ sdu.dk
 • Sektionsleder Helle Rod Søgaard
  Roskilde Universitet
  46 74 23 20
  hgaard @ ruc.dk
 • Chefkonsulent Birgitta Schiørring Madsen
  Aalborg Universitet
  99 40 75 04
  bsm @ adm.aau.dk
 • Kontorchef Morten Overgaard
  Danmarks Tekniske Universitet
  45 25 11 66
  moov @ adm.dtu.dk
 • Sekretariatschef Wilbert Van der Meer
  Copenhagen Business School
  38 15 33 22
  wm.edu @ cbs.dk
 • International koordinator Eva Maria Steensig Hauerslev
  IT-Universitetet
  72 18 52 54
  emsh @ itu.dk

Observatør for RKU:

 • International koordinator Jørgen Helstrup
  Arkitektskolen Aarhus
  89 36 01 34
  jorgen.helstrup @ aarch.dk

Sekretær: Line Lerstrup (ll @ dkuni.dk)