Code of Conduct

Retningslinjer for udbud af universitetsuddannelser til internationale studerende.

De otte danske universiteter har i samarbejde med Styrelsen for Videregående Uddannelser og Styrelsen for International Rekruttering og Integration samt de øvrige videregående uddannelsesinstitutioner aftalt et sæt fælles retningslinjer for udbud af universitetsuddannelser til internationale studerende. Retningslinjerne supplerer eksisterende dansk lovgivning. Uddannelses- og forskningsministeren anser de fælles retningslinjer for at være et vigtigt redskab for at tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft i fremtiden.

Læs retningslinjerne her

Read about the Code of Conduct in English

Retningslinjer for forskerrekruttering Forskerens hverdag er også præget af internationalt arbejde. Danske Universiteter har tilsluttet sig “The European Charter for Researchers” og “The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers”. Se tilslutningserklæring og charterets danske udgave.