Norden

Danske Universiteter er medlem af NUS – det nordiske universitetssamarbejde.

Det Nordiske Universitetssamarbejde (NUS) blev etableret i 1995 og er et organisatorisk samarbejde mellem Finlands universitetsrektorers råd, Danske Universiteter, Sveriges Universitets- och Högskoleförbund, Universiteternes Sam.udvalg (Island) og Universitets- og høgskolerådet (Norge).

NUS skal:

 • sørge for gensidig orientering om udviklingen inden for højere uddannelse og forskning i de nordiske lande
 • fremme samarbejdet mellem de nationale universitetsorganisationer
 • fremme samarbejdet mellem universiteterne i de nordiske lande (alle institutioner, som er tilknyttet en af de nationale  universitetsorganisationer opfattes her som et universitet)
 • arrangere nordiske universitetskonferencer, normalt hvert andet år
 • fungere som fælles kontaktorgan for de nordiske universiteter og varetage institutionsperspektivet i universitetspolitiske sager i forhold til Nordisk Ministerråd
 • koordinere de nationale universitetsorganisationers medvirkning i det internationale samarbejde
 • koordinere dets arbejde med Det Nordiske Universitetsadministratorsamarbejde (NUAS). NUAS er det nordiske administrative samarbejde, som danner rammen om en lang række fora, hvor nordiske universitetsansatte udveksler erfaringer og tilrettelægger fælles tiltag på praktiske og administrative områder.

Styregruppen for NUS består af ordfører og generalsekretær i de fem nationale universitetsorganisationer.

Medlemmer af NUS:

 • Formand: Rektor Martin Tvede Zachariasen, IT-Universitetet i København, Danmark
 • Direktør Jesper Langergaard, Danske Universiteter, Danmark
 • Ubesat, rektor Finland
 • Generalsekretær Leena Treuthardt, UNIFI, Finland
 • Generalsekretær Marita Hiliges, SUHF, Sverige
 • Rektor Helen Dannetun, Linköpings Universitet, Sverige
 • Rektor Mari Sundli Tveit, Rektor, Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet, Norge
 • Generalsekretær Alf Rasmussen, UHR, Norge
 • Rektor Jón Atli Benediktsson, Islands Universitet, Island
 • Generalsekretær Fridrika Hardardottir, Island
 • Observatør fra NUAS: Tove Kristin Karlsen, Universitetsdirektør ved universitetet i Oslo, Norge
X