GDPR-arbejdsgruppen

GDPR-arbejdsgruppen har til opgave at tilvejebringe grundlaget for, at universiteterne kan sikre databeskyttelse i forskningen, i uddannelserne og i den daglige administration. Herunder at påvirke de universitetsaktuelle dagsordener inden for persondataforordningen og relaterede områder.

Læs kommissorium for GDPR-arbejdsgruppen.

Medlemmer:

 • Universitetsdirektør Arnold Boon (Formand)
  Aarhus Universitet
  28 75 70 67
  director@au.dk
 • DPO Olga Ligia Nielsen
  Københavns Universitet
  35 33 03 39
  dpo@adm.ku.dk
 • DPO Søren Broberg Nielsen
  Aarhus Universitet
  87 15 31 98
  soren.broberg@au.dk
 • DPO Simon Kamber
  Syddansk Universitet
  dpo@sdu.dk
 • DPO Mads Tolderlund
  Roskilde Universitet
  46 74  30 86
  tolderlund@ruc.dk
 • Faglig koordinator Kathrine Tvorup Pajkes
  Aalborg Universitet
  99 40 80 84
  ktp@adm.aau.dk
 • Teamleder, Ane Sandager
  Danmarks Tekniske Universitet
  93 51 14 39
  anesa@dtu.dk
 • DPO Jesper Smedegaard Madsen
  Copenhagen Business School
  38 15 21 17
  dpo@cbs.dk
 • DPO Lene Kim
  IT-Universitetet
  93 59 68 43
  lene-dehn@deic.dk

Observatør: Jonas Langeland Pedersen (jp@dkuni.dk) & Kira Vinberg Iversen (kv@dkuni.dk)

Sekretær: Lisa Maria Hindsgaul (lh@dkuni.dk)

X