GDPR-arbejdsgruppen

GDPR-arbejdsgruppen har til opgave at tilvejebringe grundlaget for, at universiteterne kan sikre databeskyttelse i forskningen, i uddannelserne og i den daglige administration. Herunder at påvirke de universitetsaktuelle dagsordener inden for persondataforordningen og relaterede områder.

Læs kommissorium for GDPR-arbejdsgruppen.

Medlemmer:

  • Funktionschef Søren Broberg Nielsen (forperson) 
   Aarhus Universitet
   87 15 31 98
   soren.broberg@au.dk
  • DPO Mads Tolderlund
   Københavns Universitet
   50 47 38 00
   mat@adm.ku.dk
  • DPO Simon Kamber
   Syddansk Universitet
   dpo@sdu.dk
  • Chefjurist Peter Jakobsen
   Roskilde Universitet
   46 74 26 28
   pjakobsen@ruc.dk
  • Legal advisor Susanne Andersen
   Aalborg Universitet
   99 40 20 09
   sua@adm.aau.dk
  • Teamleder, Gitte Charlotte Filthuth
   Danmarks Tekniske Universitet
   41 57 47 27
   gitfi@dtu.dk
  • DPO Jesper Smedegaard Madsen
   Copenhagen Business School
   38 15 21 17
   dpo@cbs.dk
  • DPO Morten Eeg Ejrnæs Nielsen
   IT-Universitetet
   29 72 46 10
   men@globeteam.com
  • Observatør: Helle Meldgaard, De kunstneriske uddannelser, helle.meldgaard@deic.dk 
  • Sekretær: Pil Zülow (pilz @ dkuni.dk) (Barsel: Mathilde Elisa Vendelholt (mv @ dkuni.dk))