GDPR-arbejdsgruppen

GDPR-arbejdsgruppen har til opgave at tilvejebringe grundlaget for, at universiteterne kan sikre databeskyttelse i forskningen, i uddannelserne og i den daglige administration. Herunder at påvirke de universitetsaktuelle dagsordener inden for persondataforordningen og relaterede områder.

Læs kommissorium for GDPR-arbejdsgruppen.

Medlemmer:

  • Universitetsdirektør Arnold Boon (Formand)
   Aarhus Universitet
   28 75 70 67
   director@au.dk
  • DPO Olga Ligia Nielsen
   Københavns Universitet
   35 33 03 39
   dpo@adm.ku.dk
  • DPO Søren Broberg Nielsen
   Aarhus Universitet
   87 15 31 98
   soren.broberg@au.dk
  • DPO Simon Kamber
   Syddansk Universitet
   dpo@sdu.dk
  • DPO Mads Tolderlund
   Roskilde Universitet
   46 74  30 86
   tolderlund@ruc.dk
  • Faglig koordinator Kathrine Tvorup Pajkes
   Aalborg Universitet
   99 40 80 84
   ktp@adm.aau.dk
  • Teamleder, Ane Sandager
   Danmarks Tekniske Universitet
   93 51 14 39
   anesa@dtu.dk
  • DPO Jesper Smedegaard Madsen
   Copenhagen Business School
   38 15 21 17
   dpo@cbs.dk
  • DPO Morten Eeg Ejrnæs Nielsen
   IT-Universitetet
   29 72 46 10
   men@globeteam.com
  • Observatør: Helle Meldgaard, De kunstneriske uddannelser, helle.meldgaard@deic.dk 
  • Sekretær: Mathilde Elisa Vendelholt (mv @ dkuni.dk)
X