Hvem er vi?

Danske Universiteter er de otte danske universiteters samarbejdsorganisation, der fremmer universiteternes samarbejde, synlighed og gennemslagskraft.

Vores opgave er at sikre universiteterne bedst mulige vilkår for at løfte deres samfundsansvar: forskning, forskningsbaseret uddannelse og videndeling.
Hos os mødes universiteternes ledelser og medarbejdere for at drøfte fælles udfordringer, tage fælles initiativer og skabe en samlet repræsentation af de otte universiteter over for politikere, ministerier, samarbejdspartnere og offentligheden.

Danske Universiteters talsmand er rektor Brian Bech Nielsen, der er formand for Rektorkollegiet, vores højeste beslutningsorgan.

Læs mere om vores udvalgsstruktur og mødekalender

Læs Danske Universiteters vedtægter

Årsrapporter

Danske Universiteter udarbejder hvert år en årsrapport, som opsummerer det forgangne års resultater.

Har du brug for information om vores arbejde, kontakt os venligst på dkuni @ dkuni.dk.

Danske Universiteters årsrapport 2022

Danske Universiteters årsrapport 2021

Danske Universiteters årsrapport 2020

Danske Universiteters årsrapport 2019

Danske Universiteters årsrapport 2018

Danske Universiteters årsrapport 2017

Danske Universiteters årsrapport 2016

Danske Universiteters årsrapport 2015

Danske Universiteters årsrapport 2014

Danske Universiteters årsrapport 2013

Danske Universiteters årsrapport 2012

Danske Universiteters årsrapport 2011

Danske Universiteters årsrapport 2010