Europa

Danske Universiteter er medlem af det europæiske universitetssamarbejde European University Association (EUA).

De danske universiteter var med til at stifte den europæiske universitetsorganisation EUA i 2001 og har været meget aktive i organisationen siden da.
Rektor Anders Bjarklev, Danmarks Tekniske Universitet, er som Rektorkollegiets formand født medlem af EUA’s Council.
Det danske engagement i det europæiske universitetssamarbejde har især fokus på at styrke sammenhængen mellem uddannelser og forskning og på at fastholde og udbygge universiteternes ansvar for at definere og udfylde deres rolle i et videnbaseret, konkurrencedygtigt Europa.