Taskforce for fremtidens humaniora

Rektorkollegiet i Danske Universiteter har nedsat en taskforce, der skal komme med forslag til fremtidens humaniora i Danmark. Arbejdet er sat i gang med ønsket om, at universiteterne arbejder sammen for at komme med forslag og anbefalinger samt iværksætte tiltag, der kan styrke humaniora i Danmark. Taskforcen holder en række møder i 2022 og 2023, hvor den vil drøfte udfordringer og potentialer for at styrke humaniora samlet set og for at understøtte samarbejde mellem universiteterne om uddannelse og forskning inden for det humanistiske område og på tværs af fagligheder. I arbejdet vil taskforcen inddrage eksperter, interessenter og erfaringer fra både Danmark og andre lande. Taskforcen afslutter sit arbejde i sommeren 2023, hvorefter Rektorkollegiet skal tage stilling til forslag og anbefalinger.

 

Taskforcens medlemmer udgøres af formand Jens Ringsmose, rektor ved SDU, og universiteternes 5 humanistiske dekaner; Kirsten Busch Nielsen, KU, Johnny Laursen, AU, Simon Torp, SDU, Ida Willig, RUC og Rasmus Antoft, AAU.

Læs kommissorium for taskforcegruppens arbejde her.

X