Arkiv

Opgørelse af de formålsfordelte regnskaber efter Uddannelsesministeriets vejledning

Uddannelsesministeriet besluttede i 2012, at universiteterne fra og med regnskabsåret 2012 skal opgøre det formålsfordelte regnskab efter Uddannelsesministeriets nye vejledning om hovedområde- og formålsfordeling af universiteternes omkostninger. Derfor er tabel B i det Statistiske Beredskab udgået i 2013.

Nedenfor følger universiteternes indberetninger til Uddannelsesministeriet efter den nye vejledning.

Tabeller vedr. de formålsfordelte regnskaber: 2015

Uddannelsesministeriets vejledning: 2012-2013

Bemærkninger til de formålsfordelte regnskaber: 2012

Arkiv

Grundet de store fusioner i 2006-2007 er der et betydeligt databrud i tallene, som ikke gør det relevant at medtage tabeller fra før 2007 i tidsserietabellerne.

Nøgletal Nøgletal (PDF) Sektor (Excel) De Enkelte Universiteter (Excel)
Vejledning 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
Indtægter 2005, 2006,  2007, 2008,  2009
Omkostninger  2005, 2006, 2007, 2008,  2009, 2007-2011
Personale  2005, 2006, 2007, 2008,  2009
Balance 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
Bygninger 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
Studieaktivitet 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,  2010 2007-2012 2007-2012
Gennemførelse 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 2007-2012
Internationalisering 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 2007-2012 2007-2012
Forskeruddannelse 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
Forskning 2005, 2006
Samarbejde 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
Noter 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
X