Høring om lov om erhvervsfremme

 In Høringssvar

Danske Universiteter takker for ovennævnte udkast, som er modtaget i høring fra Erhvervsstyrelsen den 2. juli 2018.

Høringssvar er afsendt 10. august 2018

Læs høringssvar