Høring af forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven (Opholdskrav for ret til arbejdsløshedsdagpenge m.v.)

 In Høringssvar

Danske Universiteter takker for ovennævnte udkast, som er modtaget i høring fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering den 4. juli 2018.

Høringssvar er afsendt 9. august 2018

Læs høringssvar