Høring over udkast til bekendtgørelse om særskilte moduler

 In Høringssvar

Danske Universiteter takker for ovennævnte udkast, som er modtaget i høring fra Uddannelses- og Forskningsministeriet den 5. november 2018.

Høringssvar er afsendt 30. november 2018.

Læs høringssvar over udkast til bekendtgørelse om særskilte moduler 

X