Økonomigruppen

Økonomigruppen består af universiteternes økonomichefer eller medarbejdere med økonomistyringsansvar. Gruppen har til opgave at vurdere, analysere og afgive indstilling til Universitetsdirektørudvalget i alle sager vedrørende økonomi, budget og bevillinger.

Læs Økonomigruppens kommissorium.

Medlemmer:

 • Universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind (formand)
  Syddansk Universitet
  65 50 10 20
  tbv @ sdu.dk

 • Vicedirektør Rasmus Lyngholm Darling
  Københavns Universitet
  35 33 48 42 
  rasmus.darling @ adm.ku.dk

 • Vicedirektør Niels Jørgen Rasmussen
  Aarhus Universitet
  87 15 29 63
  nj.rasmussen @ au.dk

 • Vicedirektør Nicolai Sørensen
  Syddansk Universitet
  65 50 86 99
  nics @ sdu.dk

 • Økonomi- og IT-chef Henrik Leonhardt
  Roskilde Universitet
  46 74 20 86
  hl @ ruc.dk

 • Økonomidirektør Morten Winterberg
  Aalborg Universitet
  99 40 95 88
  mw @ adm.aau.dk

 • Økonomichef Stig Juhl Madsen
  Danmarks Tekniske Universitet
  45 25 11 00
  sjm @ adm.dtu.dk

 • Økonomichef Camilla Schreiner Andersen
  Copenhagen Business School
  38 15 25 95
  csa.oefu @ cbs.dk

 • Økonomichef Jannik Møller Søndergård
  IT-Universitetet i København
  72 18 50 70
  jmll @ itu.dk
Observatører:
 • Jørgen Meitilberg
  Fódskaparsetur Føroya
  + 298 29 25 04
  jorgenm @ setur.fo

 • Økonomichef Villy Dahl Jensen
  Kunstakademiets skoler for Arkitektur, Design og Konservering
  41 70 16 10 
  vjens @ kadk.dk
Sekretær: Kira Vinberg (kv @ dkuni.dk)

Udskriv